skipToContentskipToFooter


Er zijn speciale regels voor het vervoer van

  • gestandaardiseerde laadstructuren (containers volgens de ISO 668:1995-norm) en
  • afneembare bovenbouwen zoals wissellaadbakken en afzetbakken

Deze worden aangemerkt als lading en mogen uitsteken buiten het chassis van de vrachtauto of aanhangwagen. Maar ze mogen niet uitsteken buiten de toegestane afmetingen van voertuigen en voertuigcombinaties. De uitsteek ten opzichte van het voertuig (chassis) is nog niet beperkt.

Bumper

Bij het vervoer van deelbare lading of van een gestandaardiseerde laadstructuur of afneembare bovenbouw (hierna: laadstructuur) moet een bumper zijn aangebracht op maximaal 60 cm van de achterzijde van de lading of de laadstructuur als de hoogte tussen de onderzijde van de lading of de laadstructuur en het wegdek meer bedraagt dan 55 cm.

45 voet-container

Het vervoer van een 45 voet container is niet goed mogelijk binnen de toegestane combinatielengte van 16,50 m. Zeker niet als een drie-assige trekker wordt ingezet. Daarom is voor het vervoer van een 45 voeter een speciale regeling getroffen: van de lengte van de container wordt 80 cm niet meegerekend. Hierdoor is bij vervoer binnen Nederland een combinatielengte, inclusief container, van 17,30 m mogelijk. Bij internationaal vervoer geldt voor het vervoer een combinatielengte inclusief container echter de maximale lengte van 16,50 m.

Uitsteken van laadstructuren vanaf 1 juli 2010

Op 1 juli 2010 werden nieuwe regels van kracht over het uitsteken van gestandaardiseerde laadstructuren en afneembare bovenbouwen (hierna: laadstructuren). Deze mogen de helft van de lengte van het voertuig zonder laadstructuur met een maximum van 5 meter, achter het hart van de achterste as uitsteken. Laadstructuren op opleggers mogen de helft van de afstand tussen de koppeling en de achterzijde uitsteken achter het hart van de achterste as, met een maximum van 5 meter. De lengte van voertuig met laadstructuur mag niet meer zijn dan de toegestane lengte van het voertuig. De afstand tussen de achterzijde van de laadstructuur en de bumper mag niet meer zijn dan 60 cm.

Lading die uitsteekt buiten de laadstructuur

De verkeerswetgeving bevat nog geen speciale bepaling voor lading die uitsteekt buiten de gestandaardiseerde laadstructuur of afneembare bovenbouw (hierna: laadstructuur). Op deze lading zijn de 'gewone' regels voor het uitsteken van lading van toepassing.

Lading mag uit een afneembare bovenbouw of gestandaardiseerde laadstructuur uitsteken. Dat mag echter niet meer zijn dan 0,5 maal de lengte van het voertuig met een maximum van 5,00m. Voor een oplegger geldt in dit kader dat de uitsteek niet meer mag zijn dan 0,5 maal de afstand van hart koppeling tot de achterzijde van het voertuig met een maximum van 5,00 meter.

Lange (deelbare) lading

De 'gewone' regels geven aan dat (deelbare) lading niet meer dan 1 meter achter de laadstructuur mag uitsteken. Daarbij mag de afstand tussen de achterzijde van de lading en de bumper niet meer zijn dan 60 cm.

In de lengte ondeelbare lading

In de lengte ondeelbare lading mag meer dan 1 meter achter de laadstructuur uitsteken, maar niet meer dan de helft van de lengte van het voertuig zonder opbouw met een maximum van 5 meter achter het hart van de achterste as. In de lengte ondeelbare lading geladen in of op laadstructuren op opleggers mogen de helft van de afstand tussen de koppeling en de achterzijde uitsteken achter het hart van de achterste as, met een maximum van 5 meter.

Lengte van voertuig met laadstructuur

De lengte van voertuig met laadstructuur mag niet meer zijn dan de toegestane lengte van het voertuig. De lading geladen in of op de laadstructuur mag wel uitsteken buiten de voertuiglengte.

Markering

De gestandaardiseerde laadstructuur en afneembare bovenbouw (hierna: laadstructuur) die meer dan 1 meter achter het voertuig (chassis) uitsteekt moet zijn voorzien van de voorgeschreven markeringsborden en extra verlichting. Deze eis vervalt als op de laadstructuur, op gelijke wijze als op het voertuig waarop de structuur is geplaatst, verlichting, reflectoren, richtingaanwijzers en de kentekenplaat van dat voertuig zijn aangebracht. 

Vragen over vervoer?

Ricky en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer