skipToContentskipToFooter


Lange (deelbare) lading

Lading mag niet vóór de vrachtauto of aanhangwagen uitsteken. Aan de achterzijde mag lading niet meer dan 1 meter uitsteken, maar nooit meer dan 5 meter achter het hart van de achterste as. Verder mag lading niet meer dan 60 cm achter de bumper uitsteken, als de afstand tussen het wegdek en de lading meer bedraagt dan 55 cm.

In de lengte ondeelbare lading (voorzijde)

In de lengte ondeelbare lading mag niet meer dan 4,30 meter vóór het hart van de voorste as van de vrachtauto uitsteken. Deze lading mag niet vóór de aanhangwagen uitsteken. In de lengte ondeelbare lading mag wel voor de oplegger uitsteken, maar niet meer dan 4,30 meter voor de voorste as van de trekker.

In de lengte ondeelbare lading (achterzijde)

In de lengte ondeelbare lading mag niet meer achter het hart van de achterste as uitsteken dan de helft van de lengte van de vrachtauto of de aanhangwagen met een maximum van 5 m. In de lengte ondeelbare lading op een oplegger mag niet meer achter het hart van de achterste as uitsteken dan de helft van de afstand tussen het hart van de koppeling en de achterzijde met een maximum van 5 m.

Markering

Lading die aan de voor- of achterzijde meer dan 1 meter uitsteekt moet zijn gemarkeerd met de voorgeschreven markeringsborden en extra verlichting.

Grotere combinatielengte toegestaan

Bij het vervoer van ondeelbare lange lading op een trekker met oplegger mag de lengte van de beladen combinatie maximaal 22 meter zijn. De oplegger mag daarbij zijn uitgeschoven. Hiervoor is in Nederland geen ontheffing van de wegbeheerder nodig. De lengte van de onbeladen combinatie moet wel voldoen aan de standaard afmetingen voor deze combinaties.

Afzetbakken en containers

Gestandaardiseerde laadstructuren en afneembare bovenbouwen, zoals afzetbakken, wissellaadbakken en containers worden aangemerkt als lading en mag buiten de vrachtauto uitsteken. Wel stelt de wet de eis dat het voertuig, geladen met een van deze laadstructuren, niet langer of breder zijn dan het maximum voor deze voertuigen. Er is een speciale regeling voor het vervoer van 45 voets containers.

Lading die uitsteekt buiten de laadstructuur

Lading mag uit een afneembare bovenbouw of gestandaardiseerde laadstructuur uitsteken. Dat mag echter niet meer zijn dan 0,5 maal de lengte van het voertuig met een maximum van 5,00m. Voor een oplegger geldt in dit kader dat de uitsteek niet meer mag zijn dan 0,5 maal de afstand van hart koppeling tot de achterzijde van het voertuig met een maximum van 5,00 meter.

Ondersteuning van de lading

Deelbare lading die aan de achterzijde uitsteekt mag worden ondersteund door een laadklep of uitschuiflade. Die lading mag niet uitsluitend op dit hulpmiddel worden geplaatst. De lengte van het voertuig of de combinatie met uitgeschoven lade of uitgeklapte laadklep moet binnen de wettelijk toegestane afmetingen voor voertuigen -of combinaties blijven.

Meeneemheftrucks

De meeneemheftruck is geen ondeelbare lading, maar mag toch meer uitsteken dan gebruikelijk. Daaraan zijn voorwaarden verbonden.

Vervoer van voertuigen

Voertuigen die op een combinatie van bestel- of vrachtauto met aanhangwagen worden vervoerd mogen meer uitsteken dan andere deelbare lading.

Ontheffingen

Voor het vervoer van deelbare lading worden geen ontheffingen verleend. Wel voor het vervoer van ondeelbare lading, voor zover geen gebruik kan worden gemaakt van de vrijstelling tot 22 meter lengte (zie: grotere combinatielengte toegestaan)

Kermis- en circusvoertuigen

Voertuigen en combinaties van kermis- en circusbedrijven mogen langer zijn dan 'gewone' voertuigen en combinaties. Daarom mag lading op deze voertuigen niet voor- of achteruitsteken.

Bestelauto's

Voor lange lading die vervoerd wordt met een bestelauto of een daaraan gekoppelde aanhangwagen zijn andere voorschriften van toepassing dan voor de vrachtauto. Zo mag de lading bij personen- als bestelauto’s zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde 1 meter uitsteken. De lading mag niet voor de voorzijde van een aanhangwagen uitsteken.

Personenauto's

Voor lange lading die vervoerd wordt met een personenauto of een daaraan gekoppelde aanhangwagen zijn andere voorschriften van toepassing dan voor de vrachtauto.

Vragen over vervoer?

Ricky en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer