skipToContentskipToFooter

De Regeling Voertuigen maakt een onderscheid tussen één as en asstellen. Een asstel is een samenstel van twee of meer assen die op minder dan 1,80 meter afstand van elkaar gelegen zijn. Er is sprake van afzonderlijke assen als de onderlinge afstand meer is dan 1,80 meter.

De last onder de as of assen van een vrachtauto of een aanhangwagen mag niet meer bedragen dan op het kentekenbewijs of in het kentekenregister is vermeld of wat de fabrikant van het voertuig heeft opgegeven. De wieldruk mag op een onverharde weg niet meer zijn dan 2.400 kg, waarbij twee wielen op één as-einde (dubbellucht) als één wiel worden gerekend.

Aslasten bij combinaties

Verder moet je bij het samenstellen van combinaties rekeninghouden met:

  • de last onder de bestuurde as of assen; deze moet ten minste 1/5 deel van het totale feitelijke gewicht van het geladen motorrijtuig zijn
  • de last onder de aangedreven as of assen; deze moet ten minste 1/5 deel (EU: 1/4 deel) zijn van het totale feitelijke gewicht van het voertuig of de combinatie
  • de last onder de koppeling van een beladen oplegger; deze moet ten minste 1/5 deel zijn van de massa van de beladen oplegger

Maximum massa

De maximum massa van een vrachtauto/trekker of van een combinatie mag niet meer bedragen dan de fabrikant van het voertuig heeft aangegeven, maar nooit meer dan 50 ton (60 ton voor werktuigen).

De RDW bepaalt de toegestane maximum massa aan de hand van de toegestane maximumlast onder de aangedreven as(sen) (maximaal 5 maal die last); het motorvermogen (ten minste 3,68 kW of 5 pk/ton) en het remsysteem van het trekkende motorrijtuig.

Massa van de aanhangwagen of oplegger achter de vrachtauto of trekker

De maximum massa die een vrachtauto of een trekker mag trekken staat op het kentekenbewijs. Hierbij gaat het om het feitelijke gewicht van de geladen aanhangwagen, niet om het toegelaten gewicht ervan. De toegelaten maximum massa die is vermeld op het kenteken van de aanhangwagen kan dus hoger zijn, maar je mag niet meer meevoeren dan het kentekenbewijs van het trekkende voertuig aangeeft.

De RDW berekent de maximum massa van de aanhangwagen aan de hand van:

  • wat de fabrikant van de auto heeft aangegeven
  • de sterkte van de koppeling
  • de sterkte van het chassisraam
  • het remsysteem van het trekkende voertuig
  • het leeggewicht van het trekkende voertuig

De maximum massa van een ongeremde aanhangwagen achter een vrachtauto mag niet meer zijn dan de helft van de lege massa van de vrachtauto, maar nooit meer dan 750 kg.

De maximum massa van een middenasaanhangwagen achter een vrachtauto mag niet meer zijn dan 24 ton en 1,5 maal de toegestane maximum massa van de vrachtauto.

Vragen over vervoer?

Ricky en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer