skipToContentskipToFooter

De toegestane afmetingen en massa’s van voertuigen zijn in Nederland vastgelegd in de Regeling Voertuigen. Ze gelden uitsluitend voor de voertuigen.

Afmetingen en massa’s in de EU

De toegestane afmetingen en massa’s voor vrachtauto’s en zware aanhangwagens zijn binnen de EU geharmoniseerd. Voertuigen die aan de EU-eisen voldoen, moeten in de landen van de unie worden toegelaten. Landen kunnen hiervan voor de nationale wegen afwijken. Als meer wordt toegestaan, gelden deze afwijkende normen ook voor buitenlandse voertuigen. Er zijn geen uniforme voorschriften voor het vervoer van lading en het uitsteken ervan.

EU-richtlijnen Aslasten en massa’s vrachtwagens en combinaties

Bij het samenstellen van de combinatie moet je rekening houden met:

  • de last onder de bestuurde as of assen; deze moet ten minste 1/5 deel zijn van het totale feitelijke gewicht van het geladen motorrijtuig
  • de last onder de aangedreven as of assen; deze moet ten minste 1/4 deel (Nederland: 1/5 deel) zijn van het totale feitelijke gewicht van het voertuig of de combinatie

Afmetingen van voertuigen en combinaties

De afmetingen die Nederland toestaat, voldoen aan de EU-normen. Uitsluitend voor rijdende werktuigen staat Nederland een grotere lengte en breedte toe. Voor kermis- en circusvoertuigen is uitsluitend een grotere lengte toegestaan. Een grotere lengte geldt ook voor de uitgeschoven oplegger bij het vervoer van ondeelbare lading.

Massa’s van voertuigen en combinaties

Nederland hanteert de toegestane aslasten van de EU-normen, maar wijkt voor de toegestane maximum massa’s soms af. De EU-normen stellen de maximum massa voor voertuigen en combinaties mede afhankelijk van de asconfiguratie. De toegestane maximum massa is beperkt tot maximaal 40 ton. In overeenkomsten tussen landen onderling worden soms hogere massa’s toegestaan. Nederland hanteert standaard 50 ton. Voor rijdende werktuigen wordt een hogere massa toegestaan.

Ontheffingen voor voertuigen

Er zijn voertuigen die om technische redenen niet kunnen voldoen aan de toegestane maxima. Ze worden na goedkeuring door de RDW voorzien van een kenteken met de beginletters ’ZZ’. Deze voertuigen rijden altijd met een ontheffing. Voorwaarde is dat de weg geschikt is voor het gebruik daarvan door het voertuig. Er is voor Nederland één centraal loket via de website van het RDW waar je ontheffingen kunt aanvragen. Aan ontheffingen zijn voorwaarden en leges verbonden.

De informatie op deze en de volgende pagina’s gaan over het vervoer in Nederland, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer