skipToContentskipToFooter

De 'toegestane maximummassa' is de eigen massa (leeggewicht) van het voertuig vermeerderd met de voor het voertuig toegestane maximummassa aan lading. De toegestane maximummassa van een bestelauto, vrachtauto, aanhangwagen of oplegger staat op deel Ia (op deel I bij voertuigen van vóór 1 juni 2004) van het kentekenbewijs.

Totale massa

De totale massa is het feitelijke, dus niet het toegestane, gewicht van het voertuig, inclusief lading.

Andere begrippen

Naast de toegestane maximummassa (tmm) worden voor hetzelfde begrip ook andere benamingen, en afkortingen daarvan, gehanteerd zoals:

  • toegelaten maximummassa (tmm)
  • totaal toegestane massa (ttm)
  • maximale toegelaten massa (mtm; wordt gebruikt in België)
  • toegestaan maximumgewicht (tmg)
  • toegestaan totaalgewicht (ttg)
  • maximum toegestaan gewicht (eurovignetverdrag)
  • maximaal toelaatbaar gewicht (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen)
  • combinatiegewicht
  • gross vehicle weight (gvw)

Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer