skipToContentskipToFooter

De Regeling Voertuigen maakt geen onderscheid tussen bestel- en vrachtauto’s. Beide behoren tot de bedrijfsauto’s. Tot de bedrijfsauto’s worden verder de trekkers (geen Landbouwtrekkers) en autobussen gerekend. Soms zijn voor bestelauto’s andere bepalingen van kracht. Dit staat dan uitdrukkelijk vermeld.

Breedte en hoogte

De maximumbreedte van bedrijfsauto’s en daaraan gekoppelde aanhangwagens en opleggers is:

 • 2,55 meter
 • 2,60 meter bij geconditioneerde voertuigen, mits de wanden van het voertuig ten minste 4,5 cm dik zijn
 • 3,00 meter bij rijdende werktuigen
 • 2,20 meter bij gebruik op onverharde wegen

De hoogte van een bedrijfsauto, oplegger of aanhangwagen mag niet meer zijn dan 4,00 meter.

Maximumlengte

 • bedrijfsauto:
 • 12,00 meter
 • 20,00 meter voor rijdende werktuigen
 • 14,00 meter voor kermis- en circusauto’s
 • aanhangwagen:
 • 12,00 meter
 • 14,00 meter voor kermis- en circusaanhangwagens
 • de maximumlengte van een oplegger is niet wettelijk bepaald, maar feitelijk:
 • ongeveer 13,60 meter, uitgaande van een toegestane kopstraal (afstand koppeling tot voorzijde oplegger) van 2,04 meter (2,05 meter bij opleggers van voor 1998) en een toegestane afstand tussen de koppeling en de achterzijde van 12,00 meter
 • ongeveer 19,10 meter voor kermis- en circusopleggers, uitgaande van een toegestane kopstraal van 2,04 of 2,05 meter en een toegestane afstand tussen de koppeling en de achterzijde van 17,60 meter

Krijg meer grip op jouw handel en logistiek

Of je nu goederen laat vervoeren, importeert, exporteert of goederen opslaat. Wij helpen jou graag om dit zo goed mogelijk te regelen.

Lengte van een combinatie van bedrijfsauto met aanhangwagen

De lengte van deze combinatie mag niet meer bedragen dan 18,75 meter. Verder moet u rekening houden met de volgende afmetingen:

 • de afstand tussen de achterzijde van de cabine en de achterzijde van de aanhangwagen is maximaal 16,40 meter
 • de maximale laadlengte is beperkt tot 15,65 meter
 • de afstand tussen de achterste as van de vrachtauto en de eerste as van de aanhangwagen moet ten minste 3 m bedragen; deze eis geldt niet in combinatie met een bestelauto

De volgende combinaties mogen langer zijn dan 18,75 meter:

 • combinaties van kermis- of circusvoertuigen: 24,00 meter
 • rijdend werktuig met aanhangwagen: 20 meter

Lengte van een combinatie van trekker met oplegger

De lengte van deze combinatie mag niet meer bedragen dan 16,50 meter.

Verder moet u rekening houden met de volgende afmetingen:

 • de kopstraal (afstand koppeling tot voorzijde oplegger) is maximaal 2,04 meter (2,05 meter bij opleggers van voor 1998)
 • de afstand tussen de koppeling en de achterzijde is niet meer dan 12,00 meter

De combinatie van een trekker met oplegger bestaande uit kermis- of circusvoertuigen mag 24,00 meter lang zijn.

Ontheffingen voor voertuigen

Er zijn voertuigen die om technische redenen niet kunnen voldoen aan de toegestane maxima. Ze worden na goedkeuring door de RDW voorzien van een kenteken met de beginletters ’ZZ’. Een ontheffing is verplicht om met deze voertuigen te mogen rijden.

EU-Richtlijnen

De informatie op deze pagina’s gaat over de wetgeving in Nederland. De EU richtlijnen hebben betrekking op:

 • autobussen;
 • vrachtauto’s en trekkers met een totaal toegestane massa van meer dan 3,5 ton;
 • aanhangwagens en opleggers met een totaal toegestane massa van meer dan 3,5 ton.


Vragen over vervoer?

Ricky en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer