skipToContentskipToFooter

Voertuigen en combinaties moeten voldoen aan maximale afmetingen en gewichten. 

Soms is het technisch niet mogelijk om aan die eisen te voldoen. In veel gevallen kan de wegbeheerder dan ontheffing verlenen. Er zijn in Nederland ontheffingen mogelijk voor:

  • het vervoer van ondeelbare lading
  • het vervoer van delen van mobiele kranen
  • het rijden met voertuigen die niet voldoen aan de toegestane maxima

Bestelauto ’s komen over het algemeen niet in aanmerking voor een ontheffing.

Ontheffingen zijn meestal mogelijk als voertuigen niet binnen de toegestane afmetingen of massa’s kunnen worden gebruikt. De ontheffingverlener stelt eisen aan de maximale afmetingen van die voertuigen. Ook worden aan de ontheffingen voorwaarden verbonden. Voor rijdende werktuigen worden afzonderlijke ontheffingen afgegeven.

Afwijkende afmetingen

Het Voertuigreglement noemt een aantal voertuigen waarvoor afwijkende afmetingen van toepassing zijn bij gebruik in Nederland. Deze afmetingen zijn automatisch van kracht; je hoeft deze niet aan te vragen. Er zijn afwijkende afmetingen en massa’s voor:

  • rijdende werktuigen en combinaties daarvan
  • lange ondeelbare lading op een uitgeschoven oplegger
  • kermis- en circusvoertuigen

Ontheffingen worden verleend door of namens de wegbeheerder. Voor ontheffingen van het Voertuigreglement is er één loket waar je de ontheffing voor gekentekende voertuigen kunt aanvragen.

Voorwaarden

De ontheffing wordt verleend als aan een aantal voorwaarden is voldaan. De belangrijkste is dat het gebruik over de voorgestelde weg(en) überhaupt mogelijk is. Verder bevat een ontheffing voorwaarden waaraan de gebruiker moet voldoen. Tijdens het vervoer moet je voldoen aan alle voorwaarden van de ontheffing, ander wordt de ontheffing geacht niet te zijn afgegeven. Je wordt dan beboet op basis van overschrijding van de toegestane afmetingen en massa’s.

Looptijd

Er zijn ontheffingen met een korte looptijd van ongeveer twee weken en ontheffingen met een looptijd van een jaar.

Kosten

Aan de afgifte van een ontheffing zijn kosten verbonden, die afhankelijk zijn van de soort ontheffing en het aantal wegbeheerders waarvoor de ontheffing geldig is.

Ecocombi (LZV)

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat houdt een proef met ecocombi’s, ook wel LZV’s genoemd (lange en zware voertuigen). Met deze combinaties is een langere combinatielengte toegestaan en een hogere totale massa. Voor het gebruik is een ontheffing nodig. Deze wordt afgegeven voor een bepaalde route. Ook het voertuig en de chauffeur moeten aan voorwaarden voldoen.

Vragen over vervoer?

Ricky en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer