skipToContentskipToFooter

De RDW geeft ontheffingen af voor het vervoer van lading en voor speciale voertuigen, maar er zijn ook gecombineerde ontheffingen.

De ontheffing voor ondeelbare lading wordt verleend voor één jaar bij het vervoer van lading tot:

 • een breedte van 3,50 meter
 • een hoogte van 4,15 meter
 • een lengte van de combinatie van trekker met oplegger van 27 meter, mits de oplegger is voorzien van gedwongen besturing
 • een aslast van 12 ton op rijkswegen en 10 ton op andere wegen
 • een oversteek van 8,00 meter vóór de voorzijde van de gedwongen gestuurde dieplader aanhangwagen

Aanhangwagens en opleggers

De ontheffing geldt ook voor de aanhangwagen of oplegger die onbeladen te breed of te lang is. De ontheffing wordt naar wens afgegeven op het kenteken van het trekkende voertuig of op het kenteken van de aanhanger. In de voorwaarden van de ontheffing is aangegeven voor welke wegen afmetingen en aslasten (asdrukken) van kracht zijn, die afwijken van de hierboven vermelde afmetingen en aslasten.

Funderingsmachine

Tot 2010 wordt voor het vervoer van een funderingsmachine op een combinatie van trekker met oplegger een ontheffing afgegeven die afwijkt van de gebruikelijke ontheffing voor ondeelbare lading. In de ontheffing is aangegeven voor welke wegen afwijkende afmetingen en aslasten van kracht zijn. De ontheffing wordt verleend voor één jaar bij het vervoer van funderingsmachines met een (nagenoeg) horizontaal op de machine geplaatste makelaar tot:

 • een breedte van 3,50 meter
 • een hoogte van 4,15 meter
 • een oversteek van 4,50 meter vóór het midden van het stuurwiel van het trekkende voertuig, op voorwaarde dat de oplegger voorzien is van gedwongen besturing;
 • een lengte van de combinatie van trekker met uitschuifbare oplegger (beladen en onbeladen) van 27 meter
 • een breedte van de oplegger tot 3,00 meter
 • een toegestane maximum massa van de combinatie van 100 ton, mits de toegestane massa van de oplegger 42 ton of meer bedraagt
 • een aslast van 12 ton op rijkswegen of 10 ton op andere wegen

Lange lading met zelfdragende dolly

Een ontheffing voor vervoer van lange lading met een zelfdragende dolly wordt verleend voor één jaar bij het vervoer van lange ondeelbare lading op een combinatie van een trekker met een zelfdragende dolly, mits de lengte niet meer is dan 27 meter en de dolly is voorzien van gedwongen of zelfsturende besturing.

Balast en kraandelen

Een ontheffing voor vervoer van balast en kraandelen wordt verleend voor één jaar bij het vervoer van balast of giekdelen van een mobiele kraan op een trekker met oplegger tot een combinatielengte van 22 meter; een maximum massa van de combinatie van 100 ton en een aslast van 12 ton op rijkswegen (oplegger minimaal drie assen) of 10 ton op andere wegen. In de ontheffing is aangegeven voor welke wegen afwijkende afmetingen en aslasten van kracht zijn.

Een ontheffing voor vervoer van ballast wordt verleend voor één jaar bij het vervoer van ballast achter een mobiele kraan tot een combinatielengte van 22 meter en een maximum massa van 100 ton. In de ontheffing is aangegeven voor welke wegen afwijkende afmetingen en aslasten van kracht zijn.

High cube containers

Een ontheffing voor vervoer van high cube containers wordt verleend voor één jaar bij het vervoer van een ISO container met een hoogte van 9’6’’ (ongeveer 2,90 meter), mits sprake is van intermodaal vervoer en de combinatie niet hoger is dan 4,15 meter. In de ontheffing is aangegeven voor welke wegen de ontheffing geldig is. De RDW adviseert vervoerders vooraf op zijn site te controleren of op deze wegen (tijdelijke) beperkingen van kracht zijn.

Bedrijfsauto’s

Een ontheffing voor vervoer van bedrijfsauto’s wordt verleend voor één jaar bij het vervoer van bedrijfsauto’s met een hoge cabine, tot een hoogte van 4,20 meter. De ontheffing geldt uitsluitend voor rijkswegen. Er is een automatische vrijstelling van kracht voor het uitsteken van voertuigen bij vervoer daarvan op een combinatie van vrachtauto met aanhangwagen.

Incidentele ontheffing

De incidentele ontheffing wordt verleend voor zowel voertuigen als lading als geen van de standaardontheffingen kan worden gebruikt. De ontheffing geldt voor een korte periode (twee weken) en kan eventueel worden verlengd. De ontheffing voor het vervoer van ondeelbare lading wordt verleend tot de aangevraagde maten en massa’s, mits vervoer over de weg noodzakelijk en mogelijk is en het voertuig geschikt is om de lading te vervoeren. Er is geen maximum verbonden aan afmetingen en massa’s.

Voertuigontheffingen

De RDW geeft ontheffingen af voor het vervoer van lading, maar ook voor voertuigen en voertuigcombinaties die niet aan de toegestane afmetingen en massa’s voldoen. Er zijn ontheffingen voor:

 • voertuigen en combinaties waarmee ondeelbare lading wordt vervoerd
 • zelfrijdende werktuigen
 • landbouwvoertuigen
 • dubbele opleggercombinaties
 • kermisvoertuigen
 • ongekentekende aanhangwagens voor het vervoer van roeiboten en zweefvliegtuigen


Vragen over vervoer?

Ricky en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer