skipToContentskipToFooter

De RDW geeft ontheffingen af voor het vervoer van lading, voor speciale voertuigen en gecombineerde ontheffingen voor voertuig en lading. Ontheffingen gelden op de aangegeven wegen of routes in Nederland. Er zijn standaardmodellen. U kunt het formulier voor het aanvragen van een ontheffing downloaden op de site van de afdeling TET van de RDW.

Te breed of te lang

De ontheffing voor het vervoer van ondeelbare lading is één jaar geldig en geeft ook ontheffing voor de afmetingen van (de combinatie met) een aanhangwagen of oplegger.

 • De toegestane breedte is beperkt tot de breedte van het voertuig volgens het kentekenbewijs, maar niet meer dan 3,00 meter
 • De toegestane combinatielengte van een trekker met oplegger:
 • 27,00 meter (beladen en onbeladen) bij een oplegger met een vaste ’wielbasis’ van > 12,00 meter met gedwongen besturing
 • 27,00 meter (beladen) bij een uitschuifbare oplegger met gedwongen besturing
 • 18,00 meter (onbeladen) bij een uitschuifbare oplegger met een ’wielbasis’ van ≤ 12,00 meter zonder gedwongen besturing
 • 20,00 meter (onbeladen) bij een uitschuifbare oplegger met een ’wielbasis’ van ≤ 12,00 meter met gedwongen besturing
 • De toegestane combinatielengte van een vrachtauto met aanhangwagen:
 • 22,00 meter (beladen) bij een uitschuifbare aanhangwagen zonder gedwongen besturing
 • 27,00 meter (beladen) bij een uitschuifbare dieplader aanhangwagen met gedwongen besturing
 • 22,00 meter (beladen en onbeladen) bij een dieplader aanhangwagen > 12,00 meter zonder gedwongen besturing
 • 27,00 meter (beladen en onbeladen) bij een dieplader aanhangwagen > 12,00 meter met gedwongen besturing

In de ontheffing is aangegeven voor welke wegen afwijkende afmetingen van kracht zijn.

Opmerkingen:

 • het laadvlak van een onbeladen dieplader ligt ≤ 70 cm boven het wegdek
 • bij een oplegger wordt met ’wielbasis’ bedoeld: de afstand tussen het hart van de koppeling en de achterzijde van de oplegger
 • de ontheffing wordt naar wens afgegeven op het kenteken van het trekkende voertuig of op het kenteken van de aanhanger

Zelfrijdende werktuigen (gekentekend)

Een ontheffing wordt verleend voor één jaar voor zelfrijdende gekentekende werktuigen voor de lengte, als deze meer bedraagt dan 20,00 meter en een toegestane maximum massa van ten hoogste 100 ton. In de ontheffing is aangegeven voor welke wegen afwijkende afmetingen en massa’s kracht zijn. Voor de breedte (3,00 meter) en de hoogte (4,00 meter) wordt geen ontheffing verleend.

Met het aanvraagformulier voor deze ontheffing kunt u, als exploitant van een mobiele kraan, ook ontheffing aanvragen voor het vervoer van ballast en giekdelen van mobiele kranen.

Zelfrijdende werktuigen en landbouwvoertuigen (ongekentekend)

De RDW bemiddelt bij de wegbeheerder bij het aanvragen van een ontheffing voor ongekentekende voertuigen. De ontheffing wordt verleend voor drie jaar voor zelfrijdende werktuigen en voor landbouwtractoren met daarop gemonteerde of daarmee verbonden werktuigen, mits het voertuig niet breder is dan 3,50 meter en met de voertuigen of werktuigen geen lading wordt vervoerd. De ontheffing geldt uitsluitend bij gebruik op de aangegeven wegen.

Dubbele opleggercombinaties

Een ontheffing wordt verleend voor één jaar bij het gebruik van een dubbele opleggercombinatie bestaande uit een trekker met oplegger, gevolgd door een aanhangwagen die bestaat uit een oplegger met dolly, als op het kenteken is vermeld dat deze voertuigen mogen worden gebruikt in een dubbele opleggercombinatie, het samenstel niet langer is dan 18,00 meter en als de koppeling van de trekker een D-waarde heeft van minimaal 15,2 kN.

Kermisvoertuigen

Een ontheffing wordt verleend voor één jaar voor kermisaanhangwagens en –combinaties. Ontheffing is mogelijk:

 • tot een breedte volgens het kenteken van maximaal 3 meter;
 • voor een combinatielengte beladen en onbeladen van maximaal 27 meter, waarbij
 • de afstand tussen de koppeling en de achterzijde van de oplegger groter is dan 17,50 meter en de oplegger gedwongen gestuurd moet zijn
 • de lengte van de aanhangwagen meer bedraagt dan 14 meter
 • tot een maximum massa van 100 ton, mits de toegestane massa van de oplegger ten minste 42 ton bedraagt, waarbij de asdrukken beperkt zijn tot de massa’s genoemd in het kentekenbewijs
 • tot een maximum massa van 100 ton, mits de aanhangwagen voorzien is van ten minste vier assen en de toegestane aslast ten minste 9 ton is (8 ton bij pendelassen)

In de ontheffing is aangegeven voor welke wegen afwijkende afmetingen en aslasten van kracht zijn.

Roeiboten en zweefvliegtuigen

Een ontheffing wordt verleend voor één jaar bij het vervoer van roeiboten of een zweefvliegtuig met een ongekentekende aanhangwagen met een lengte van maximaal 12,00 meter. De ontheffing geldt ook voor overschrijding van de combinatielengte.

Incidentele ontheffing

De incidentele ontheffing wordt verleend voor zowel voertuigen als lading, als geen van de ‘standaard’ontheffingen kan worden gebruikt. De ontheffing wordt voor een korte periode (twee weken) afgegeven en kan eventueel worden verlengd. De ontheffing wordt verleend tot de aangevraagde maten en massa’s, mits het gebruik op de aangegeven weg of wegen mogelijk is. In principe is er geen maximum verbonden aan afmetingen en massa’s.

Ladingontheffingen

De RDW geeft ook ontheffingen af voor het vervoer van ondeelbare of speciale lading. Er zijn ontheffingen voor het vervoer van:

 • ondeelbare lading
 • ondeelbare lange lading op een zelfdragende dolly
 • ballast en kraandelen van een mobiele kraan
 • high cube containers
 • hoge bedrijfsauto’s

Vragen over vervoer?

Ricky en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer