Voorkom boetes in het wegtransport

Doe de risicoscan wegvervoer

Inspectiediensten zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport of de politie kunnen bij een controle boetes uitdelen, wanneer het wegtransport niet conform regelgeving uitgevoerd wordt.

Onze risicoscan geeft eigen vervoerders inzicht in hoeverre zij met hun huidige bedrijfsvoering het risico lopen om een boete te ontvangen. De gratis online scan bestaat uit slechts 8 vragen.

De risicoscan is ontwikkeld op basis van de ervaringen van onze experts, en de onderwerpen waarover de meeste misverstanden bestaan. Na afloop ontvangt de deelnemer een beoordeling van zijn risico’s en aanvullende informatie over de wetgeving.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder