skipToContentskipToFooter

Stapsgewijs naar smart tacho 2

De smart tacho 1 is per 15 juni 2019 ingevoerd, de zogeheten ‘slimme’ tachograaf. De slimme tachograaf is een tweede generatie tachograaf en beschikt over een verbinding met het mondiaal satellietnavigatiesysteem (GNSS ),een communicatiesysteem voor vroegtijdige detectie op afstand (DSRC) en een interface met intelligente vervoerssystemen (ITS).

Deze functies stellen controlerende instanties in staat om op afstand te detecteren of er signalen van fraude en/of manipulatie zijn en dit zou tot efficiëntere wegcontroles moeten leiden. Controleurs kunnen op afstand zien of er bijvoorbeeld tegenstrijdige bewegingsgegevens zijn en of er met een bestuurderskaart wordt gereden. Die op afstand verkregen gegevens mogen overigens niet worden gebruikt voor het uitdelen van boetes.

Daarvoor moet eerst de tachograaf fysiek, op de weg, worden gecontroleerd. Blijkt daarbij dat toch geen sprake was van fraude of manipulatie, dan moeten de op afstand verkregen gegevens binnen drie uur worden gewist. Daarnaast kunnen er altijd nog wegcontroles plaatsvinden die niet zijn voorafgegaan door deze voorselectie.

Smart tacho 2

De smart tacho 2 is de opvolger van de smart tacho 1. De smart tacho 2 is voor nieuw geregistreerde voertuigen per 21 augustus 2023 ingevoerd.

Retrofit - vervanging tachografen (geldt alleen voor internationaal vervoer)

Bij nationaal vervoer gelden er geen voorschriften voor vervanging van analoge of digitale tachografen naar nieuwere versies. Voor internationaal vervoer wel.

De vervanging van analoge en digitale tachografen naar een smart tacho 2 gaat stapsgewijs. Op nieuw geregistreerde voertuigen is de smart tacho 2 verplicht vanaf 21 augustus 2023.

Voor voertuigen met een analoge of digitale tachograaf moet de smart tacho 2 per 1 januari 2025 ingebouwd zijn. Voor voertuigen met een smart tacho 1 (verplicht in geregistreerde voertuigen vanaf 15 juni 2019) is dit verplicht per 19 augustus 2025.

Functionaliteiten smart tacho 2

De smart tacho 2 heeft een aantal nieuwe functionaliteiten. Deze wordt niet meer alleen gebruikt voor handhaving van de rij- rusttijden, maar ook voor de handhaving van cabotage en detachering. Grenspassages en laden en lossen worden geregistreerd en extra beveiligingsaspecten zijn toegevoegd. De locatie van het voertuig aan het begin en het einde van de werkdag wordt automatisch opgeslagen en de positie van de vrachtauto wordt om de drie uur vastgesteld. Ook kan de controleur op afstand de maximale rijtijd uitlezen. Het handmatig veranderen van de landcode is dan ook niet meer nodig. Dit scheelt de chauffeur tijd en brandstof, omdat hij nu bij een grensovergang niet meer hoeft te stoppen om dit in te stellen. 

Een kort overzicht van de nieuwe functionaliteiten:

  • De grenspassages worden automatisch geregistreerd. 
  • Het laden/lossen van het voertuig wordt geregistreerd.
  • Bij het selecteren van de nieuwe functie laden/lossen volgt automatisch de registratie van de positie van het voertuig.
  • Bij de selectie van begin en einde land wordt automatisch het land weergegeven waar het voertuig zich bevindt.
  • Extra beveiliging van het GNSS signaal.
  • Er is een extra bewegingssignaal aanwezig.
  • De DSRC-gegevens worden uitgebreid met de maximale rijtijd, die dus op afstand uitgelezen kan worden.

De handhaving is dus nu eenvoudiger en in alle Europese landen gelijk. Dit moet leiden tot eerlijker concurrentie en grotere verkeersveiligheid. 

Groter gebruiksgemak 

De nieuwe smart tacho 2 kent meer gebruiksgemak. Zo kun je de smartphone en het dashboard aan de tachograaf koppelen, waardoor er minder kans is op onnodige bedieningsfouten. Daarnaast kun je met de 'Remote tacho download' onder meer de tachograafdata automatisch en op afstand uitlezen, downloaden, archiveren en analyseren. Alle bestanden worden versleuteld (draadloos) verzonden naar een bestandsopslag. Een handige methode om altijd zicht te hebben op de tachograafdata en zeker te zijn van een tijdige registratie van de gegevens. Hierdoor kun je boetes voorkomen.

Transitietachograaf

De smart tacho 2 zal voorlopig als transitietachograaf gelden omdat een extra beveiligingssignaal (OSNMA authenticatie) nog in testfase is. Het OSNMA-signaal is een extra beveiliging op het satellietsignaal dat de positie van het voertuig vastlegt. De ondernemer en chauffeur merken daar niets van. Er is vooralsnog geen update nodig als het OSNMA-signaal gereed is. De verplichting om te updaten is uit het voorstel van de Europese Commissie gehaald. Wel houdt de Europese Commissie de mogelijkheid open om dit punt alsnog in de toekomst te verplichten. 

Tachograafkaarten

De smart tachograafkaarten kunnen ook worden gebruikt in tachografen van de eerste generatie. En andersom kunnen de digitale tachograafkaarten van de eerste generatie gebruikt worden in de smart tachograaf, echter nieuwe functionaliteiten zoals het automatisch vastleggen van locatiegegevens is dan niet beschikbaar. Werkplaatskaarten van de eerste generatie kunnen niet in de smart tachograaf worden gebruikt. Slimme tachografen kunnen alleen gekalibreerd en geijkt worden met een werkplaatskaart van de tweede generatie.

De digitale tachograaf vanaf mei 2006 is van de eerste generatie. De functionaliteiten van de slimme tachograaf, zowel versie 1 als 2, werken niet op de tachograafkaarten van de eerste generatie.

Verlaging grens tachograaf

Per 1 juli 2026 moeten voertuigen vanaf 2.500 kg totaalgewicht voorzien zijn van de Smart Tacho 2 voor het internationale vervoer. Een vrijstelling geldt voor het eigen vervoer waarbij het rijden niet de hoofdactiviteit is van de chauffeur. 

Heb je vragen over de tachograaf, neem dat contact met ons op via onderstaand contactblok.

Vragen over vervoer?

Marjolein en haar collega's helpen je graag verder

Marjolein Vervoer evofenedex