skipToContentskipToFooter

Voor het gebruik van de tachograaf gelden regels. De boetes zijn zo hoog omdat er vanuit wordt gegaan dat je economisch voordeel haalt uit de overtreding. In het Tachograafboek vind je alle informatie over de tachograafschijf.

Benodigdheden voor tachograafschijf

Voor het gebruik van de analoge tachograaf moet een tachograafschijf (registratieblad) worden gebruikt. Niet elke tachograafschijf kan in elke analoge tachograaf worden gebruikt. Dit komt door het verschil in snelheden van voertuigen die met een tachograaf rijden. Een bestelauto mag harder rijden, waardoor de snelheidsregistratie middels een aangepaste schijf, met hogere snelheden, moet worden geregistreerd.

In de analoge tachograaf staat het typenummer vermeld. De schijf die gebruikt wordt, moet overeen komen met dit typenummer. Op de achterkant van de schijf staat in welke typen tachograaf deze kan worden gebruikt. Eén van de e-nummers op de achterzijde van de papieren tachograafschijf moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van de tachograaf.

Bij het installeren in het voertuig wordt een installatieplaatje in de buurt van de tachograaf ingebouwd. Op dit plaatje staan de naam van de installateur, het kenteken van het voertuig en de datum van laatste (her)keuring. Dit installatieplaatje moet worden verzegeld of zodanig worden aangebracht dat het bij verwijdering onherstelbaar wordt beschadigd. Na het ijken van de tachograaf wordt dit installatieplaatje vervangen ter bevestiging dat de tachograaf geijkt is. Het ijken van de tachograaf moet eens in de twee jaar door een RDW-erkende garage gebeuren en wordt bij de APK meegenomen.

Analoge tachograaf bedrijfsvoorschriften

 • zorg er voor dat de tachograaf goed word gebruikt en goed functioneert
 • geef bestuurders voldoende tachograafschijven van een goedgekeurd model
 • bij uitval of gebrekkige werking van de tachograaf: zorg er voor dat deze, zodra de omstandigheden dit toelaten, wordt hersteld door een erkend bedrijf
 • duurt het langer dan een week voordat het voertuig terug is bij het bedrijf, dan moet de reparatie onderweg worden uitgevoerd
 • Tijdens een controle moeten chauffeurs de rij- en rusttijdgegevens (tachograafschijven en/of bestuurderskaart) van de dag van controle en die van de daar aan voorafgaande 28 kalenderdagen kunnen tonen. Zo kan worden vastgesteld of de chauffeur voldoende dagelijkse en een wekelijkse rusttijd heeft gehad.
 • neem de gebruikte tachograafschijven van de chauffeurs in na de bewaarperiode in het voertuig
 • bewaar de ingeleverde tachograafschijven per chauffeur en op datum voor minimaal 1 jaar op het kantoor, zodanig dat je ze op verzoek van een controleur kunt tonen en overhandigen

Let op: vanuit andere wetgeving kan een langere bewaartermijn zijn voorgeschreven. Zo schrijft de Algemene Wet Rijksbelastingen voor dat alle bescheiden en documenten die betrekking hebben op de financiën van de onderneming minimaal 7 jaar bewaard moeten worden. Omdat tachograafschijven ook gebruikt kunnen worden voor het vaststellen van de gewerkte uren van een chauffeur zou de belastinginspecteur ernaar kunnen vragen.

Gebruiksregels chauffeur tachograaf

Tachograafschijven zijn persoonsgebonden. Als de bestuurder gedurende de dag op een andere vrachtauto gaat rijden, moet hij de tachograafschijf uit de eerste auto halen.

De werkgever moet ervoor zorgen dat er in de vrachtauto voldoende lege en onbeschadigde schijven aanwezig zijn. De bestuurder moet dagelijks een nieuwe tachograafschijf gebruiken.

Bij aanvang van de werkdag moet de chauffeur controleren of de tachograafschijven niet zijn beschadigd en of ze het juiste typenummer hebben. De tachograaf moet de juiste tijd aangeven. let op:

 • gebruik de tachograafschijf niet langer dan 24 uur. Haal de schijf of bestuurderskaart niet voor het einde van de rit uit de tachograaf, tenzij dit is toegestaan (vervanging na 24 uur, wisseling voertuig, controle, of begin dagelijkse rust)
 • meld gebreken aan de tachograaf zo spoedig mogelijk aan jouw werkgever
 • let op de keuringsdatum van de tachograaf (herkeuring uiterlijk 2 jaar na de datum op het installatieplaatje)

Invulvoorschriften tachograafschijf

 • vul bij aanvang diensttijd op het middenveld van de voorkant in:
 • Voor- en achternaam van de chauffeur (zoals vermeld op rijbewijs);
 • Naam plaats van vertrek;
 • Datum
 • kenteken van het voertuig en
 • Begin kilometerstand
 • Aan het einde van de werkdag moet de chauffeur de schijf uit de tachograaf halen. Een tachograafschijf mag maximaal 24 uur in de tachograaf zitten. Overlapping in tijd is verboden. De chauffeur moet de volgende gegevens op de schijf invullen:
 • Naam plaats waar de chauffeur geëndigd is;
 • Datum;
 • Einde kilometerstand en
 • Aantal gereden kilometer
 • Als een chauffeur gedurende de werkdag wisselt van vrachtauto, moeten eerst de eindkilometerstand en de gereden kilometers op de voorzijde worden opgeschreven. Daarna moet de chauffeur op de achterzijde van de tachograafschijf de gegevens van het nieuwe voertuig schrijven. Dit bevat de volgende onderdelen:
 • Het tijdstip van de wisseling;
 • Begin kilometerstand van het volgende voertuig;
 • Het kenteken van het volgende voertuig;
 • Eind kilometerstand oude voertuig en
 • Het aantal gereden kilometers

In Europa is bij grensoverschrijdend vervoer bepaald dat bestuurders het symbool van het land dat zij binnenrijden nadat zij een grens van een lidstaat hebben overschreden, handmatig moeten registreren. De verplichting geldt sinds 20 augustus 2020 voor voertuigen met een analoge tachograaf.

De bestuurder moet stoppen op de dichtstbijzijnde stopplaats aan of voorbij de grens. Als de overschrijding van de grens van een lidstaat plaatsvindt op een veerboot of een trein, vermeldt de bestuurder het landsymbool aan de haven of het station van aankomst. Belangrijk is ook dat bestuurders van voertuigen met een analoge tachograaf sinds 20 augustus 2020 het symbool moeten registreren van de landen waar de werkperiode van de dag respectievelijk is begonnen en geëindigd

Gebruik tachograafschijf bij dubbele bemanning

Bij dubbele bemanning moeten beide chauffeurs bij aanvang de gegevens op hun tachograafschijf invullen. De bijrijder moet zijn tachograafschijf plaatsen achter de doorzichtige scheidingsplaat. De bestuurder plaatst de schijf op de gebruikelijke plaats. Bij het wisselen van chauffeur moeten ook de schijven van plaats verwisseld worden. De bijrijder moet op zijn tachograafschijf de beschikbaarheidstijd registreren. Aan het einde van de werkdag moeten beide chauffeurs op de gebruikelijke wijze de resterende gegevens op de schijf invullen. 

Handmatige invoer gegevens + defecten

Bij een defecte tachograaf moet de chauffeur handmatig zijn arbeidstijden registreren. Dit kan op de achterkant (het onbedrukte deel) van de tachograafschijf. 

 • vermeld bijzonderheden op het onbedrukte deel aan de achterzijde van de schijf
 • vul de overige activiteiten handmatig in op de bedrukte achterkant van de schijf als deze niet door de tachograaf zijn geregistreerd
 • vul bij gebreken aan de tachograaf de activiteiten op de bedrukte achterkant van de schijf in.
 • maak bij verlies, diefstal of een defecte bestuurderskaart voor aanvang en bij het einde van de dienst een print-out en voorzie deze van naam en nummer rijbewijs plus jouw handtekening

Aandachtspunten

 • bedien de tachograaf aan de hand van de volgende symbolen:
 • stuurtje voor rijtijd
 • twee hamertjes voor alle andere werkzaamheden
 • vierkant met diagonale streep voor wachttijd, beschikbaarheidstijd
 • bedje voor pauzes en dagelijkse rusttijd
 • zorg dat er niet te veel of te weinig schijven in jouw voertuig aanwezig zijn
 • bij controle moet je de gebruikte schijven, print-outs en bestuurderskaart van de dag van controle kunnen tonen plus de gebruikte schijven en/of gegevens van de daaraan voorafgaande 28 kalenderdagen
 • lever alle overige schijven in bij jouw werkgeve
 • Bij controle moeten de 28 voorafgaande kalenderdagen aan de rit verantwoord worden met activiteiten en rust. Bij een analoge tachograaf kan dat op een lege schijf wanneer je niet gereden hebt. Bij de digitale tachograaf kan dit via handmatige invoer in de tachograaf.Mocht u maar incidenteel rijden dan kunt u de dagen waarop u niet gereden heeft verklaren middels een patronaal attest.

Kruisje bij aanvang diensttijd verboden

Eerdere wetgeving over de tachograaf schreef voor dat bij aanvang dienst er een kruisje op de tachograafschijf moest worden gezet. Het zetten van dit kruisje mag niet meer, sterker nog in het buitenland kan dit zelfs worden beboet.

Vragen over vervoer?

Marjolein en haar collega's helpen je graag verder

Marjolein Vervoer evofenedex