skipToContentskipToFooter

Voor het gebruik van de tachograaf gelden regels. De boetes zijn zo hoog omdat er vanuit wordt gegaan dat je economisch voordeel haalt uit de overtreding. In het Tachograafboek vind je alle informatie over de tachograaf.

Digitale tachograaf bedrijfsvoorschriften

 • zorg er voor dat de digitale tachograaf en de bestuurderskaart goed worden gebruikt en goed functioneren
 • zorg voor voldoende printpapier in het voertuig om de gegevens te printen. Een reserverol is niet verplicht, maar wel aan te raden.
 • bij uitval of gebrekkige werking van de digitale tachograaf: zorg er voor dat deze, zodra de omstandigheden dit toelaten, wordt hersteld door een erkend bedrijf
 • duurt het langer dan een week voordat het voertuig terug is bij het bedrijf, dan moet de reparatie onderweg worden uitgevoerd
 • download de gegevens op de bestuurderskaart na 28 dagen (of eerder als deze overschreven dreigen te worden) sla ze op en bewaar ze op het bedrijf
 • download de gegevens uit de digitale tachograaf na uiterlijk 90 dagen, sla ze op en bewaar ze op het bedrijf
 • bewaar de ingeleverde tachograafschijven per chauffeur en op datum voor minimaal 1 jaar op het kantoor, zodanig dat je ze op verzoek van een controleur kunt tonen en overhandigen

Gebruiksregels chauffeur (digitale) tachograaf

 • let op de juiste werking en tijdsaanduiding van de tachograaf en het juiste gebruik van de tachograafschijf en/of bestuurderskaart
 • de tachograafschijf/bestuurderskaart is persoonlijk. Gebruik juiste en onbeschadigde schijven en/of bestuurderskaart. Voorkom beschadiging van de gebruikte schijven of bestuurderskaart.
 • gebruik de tachograafschijf niet langer dan 24 uur. Haal de schijf of bestuurderskaart niet voor het einde van de rit uit de tachograaf, tenzij dit is toegestaan (vervanging na 24 uur, wisseling voertuig, controle, of begin dagelijkse rust)
 • meld gebreken aan de tachograaf zo spoedig mogelijk aan uw werkgever
 • let op de keuringsdatum van de tachograaf (herkeuring uiterlijk 2 jaar na de datum op het installatieplaatje)

Invoergegevens digitale tachograaf

 • plaats de bestuurderskaart bij aanvang werkdag of voor aanvang van de rit in de digitale tachograaf
 • geef het symbool van het land van vertrek handmatig aan
 • voer rust of andere werkzaamheden voorafgaand aan het rijden handmatig in
 • de persoonsgegevens, het kenteken en de kilometerstanden van het voertuig worden bij de digitale tachograaf automatisch op de bestuurderskaart geregistreerd

In Europa is bij grensoverschrijdend vervoer bepaald dat bestuurders het symbool van het land dat zij binnenrijden nadat zij een grens van een lidstaat hebben overschreden, handmatig moeten registreren. De verplichting geldt per 2 februari 2022 voor voertuigen met een digitale tachograaf. De bestuurder moet stoppen op de dichtstbijzijnde stopplaats aan of voorbij de grens. Als de overschrijding van de grens van een lidstaat plaatsvindt op een veerboot of een trein, vermeldt de bestuurder het landsymbool aan de haven of het station van aankomst.

Handmatige invoer gegevens + defecten

 • voer bijzonderheden handmatig in bij de digitale tachograaf
 • voer rust en overige activiteiten handmatig in bij de digitale tachograaf als deze niet door de tachograaf zijn geregistreerd
 • vul bij gebreken aan de tachograaf de activiteiten op een schijf of achterzijde printpapier waarop ook naam en nummer rijbewijs plus jouw handtekening moeten staan
 • maak bij verlies, diefstal of een defecte bestuurderskaart voor aanvang en bij het einde van de dienst een print-out en voorzie deze van naam en nummer rijbewijs plus jouw handtekening

Aangifte bij verlies en diefstal bestuurderskaart

 • doe bij verlies of diefstal onmiddellijk aangifte bij de autoriteiten van het land waar de diefstal heeft plaatsgevonden
 • doe ook aangifte in het land waar de kaart is afgegeven en in het land waar je jouw gewone verblijfplaats heeft
 • je kunt ten hoogste 15 kalenderdagen, of langer als dit noodzakelijk is om het voertuig naar het bedrijf terug te rijden, zonder kaart rijden
 • je moet direct een nieuwe bestuurderskaart aanvragen
 • bedien de tachograaf aan de hand van de volgende symbolen:
 • stuurtje voor rijtijd
 • twee hamertjes voor alle andere werkzaamheden
 • vierkant met diagonale streep voor wachttijd en beschikbaarheidstijd
 • bedje voor pauzes en dagelijkse rusttijd
 • bij controle moet je de print-outs en bestuurderskaart van de dag van controle kunnen tonen plus de gebruikte schijven en/of gegevens van de daaraan voorafgaande 28 kalenderdagen (per 1 januari 2025 wijzigt dit naar 56)
 • Bij controle moeten de 28 voorafgaande kalenderdagen aan de rit (per 1 januari 2025 wijzigt dit naar 56) verantwoord worden met activiteiten en rust. Bij een analoge tachograaf kan dat op een lege schijf wanneer je niet gereden hebt. Bij de digitale tachograaf kan dit via handmatige invoer in de tachograaf. Mocht je maar incidenteel rijden dan kun je de dagen waarop je niet gereden hebt verklaren met een patronaal attest

Vragen over vervoer?

Marjolein en haar collega's helpen je graag verder

Marjolein Vervoer evofenedex