skipToContentskipToFooter

De digitale tachograaf registreert elektronisch de rij- en rusttijden, de snelheid, het aantal kilometers, de activiteiten en wie de bestuurder is. Deze gegevens worden elektronisch opgeslagen op de chip van de bestuurderskaart en in het geheugen van de digitale tachograaf.

Bestuurderskaart

Op de bestuurderskaart worden de rij- en rusttijden en overige gegevens van de bestuurder over een periode van ten minste 28 dagen opgeslagen. Na deze periode worden de gegevens van de eerste dag overschreven. Je moet de bestuurderskaart minimaal elke 28 dagen uitlezen en de gegevens op het bedrijf bewaren. Hiervoor bestaat speciale uitleesapparatuur.

In de praktijk is gebleken dat bij veel stops per dag de opslagcapaciteit eerder dan na 28 dagen is bereikt. Je moet er dan voor zorgen dat de bestuurderskaart eerder wordt uitgelezen, zodat er geen gegevens verloren gaan.

Op de digitale tachograaf worden de rij- en rusttijden die zijn gemaakt met het voertuig over een periode van 365 dagen opgeslagen. Daarnaast wordt ook geregistreerd welke bestuurderskaarten zijn ingevoerd en of er foutieve handelingen of pogingen tot fraude zijn gedaan. Je moet de voertuiggegevens uit de digitale tachograaf elke 90 dagen downloaden en bewaren op het bedrijf.

In ons tachograafboek staan handige tips en informatie over hoe je de digitale tachograaf kunt gebruiken.

Bedrijfskaart

Behalve voor de bestuurderskaart moet een bedrijf ook zorgen voor een bedrijfskaart. Deze kaart heeft twee functies:

  • Het gebruikte voertuig aan het bedrijf koppelen
  • de gegevens uit de digitale tachograaf downloaden

Je koppelt een voertuig aan uw bedrijf door voor het eerste gebruik van het voertuig de bedrijfskaart in de digitale tachograaf te stoppen. Het bedrijf wordt dan ‘gelocked’ aan het voertuig. Wordt het voertuig niet meer gebruikt, dan steek je de bedrijfskaart weer in de digitale tachograaf (‘unlocken’). Zo kan een ander bedrijf niet op uw naam rijden en zijn uw gegevens niet meer te zien.

Je downloadt de gegevens door uw bedrijfskaart in de digitale tachograaf te stoppen. Je slaat de gegevens op een memory-stick of laptop op om ze naar het bedrijf te brengen.

Bestuurderskaarten en bedrijfskaarten kun je aanvragen bij Kiwa Register BV. De kaarten kosten 95 euro per stuk en zijn vijf jaar geldig.

Vragen over gevaarlijke stoffen

Marjolein en haar collega's helpen je graag verder

Marjolein Gevaarlijke Stoffen evofenedex