skipToContentskipToFooter

Feitje: 1 op de 6 bedrijven legt verantwoordelijkheid bij de chauffeur

Als werkgever ben jij verantwoordelijk voor het goed gebruik van de tachograaf en de juiste toepassing van rij- en rusttijden. En dus niet jouw chauffeur, zoals 1 op de 6 bedrijven denkt. Gaat dit niet goed, dan kan dit jou als werkgever een boete opleveren van 4.400 euro per chauffeur per dag. Daarnaast zijn er ook boetes voor de chauffeur zelf. Hoe je boetes kunt voorkomen, lees je in dit artikel.

De tachograaf geldt voor voertuigen of voertuigcombinaties vanaf 3.500 kg totaalgewicht. Vrachtauto’s, voertuigen waarvoor een C-rijbewijs nodig is, zijn altijd zwaarder dan 3.500 kg en in beginsel tachograafplichtig. Een bestelauto waarvoor een B-rijbewijs nodig is, is lichter dan 3.500 kg. Hiervoor geldt de tachograafplicht niet. Maar als er achter een bestelauto een aanhangwagen is gekoppeld, kan het totaal gewicht van de combinatie snel boven de grens van 3.500 kg komen. Deze combinaties vallen dan ook onder de verplichting om een tachograaf te gebruiken.

Ook personenvervoer 

Niet alleen in het goederenvervoer geldt een tachograafverplichting. Deze geldt ook bij het personenvervoer met een voertuig dat is ingericht voor het vervoer van meer dan negen personen (inclusief bestuurder).

Wat betekent de tachograafplicht ook alweer?

Voertuigen die onder de tachograafplicht vallen, zijn verplicht de tachograaf te installeren, te gebruiken en te onderhouden. Daarnaast moeten chauffeurs zich houden aan de normen voor rij- en rusttijden en de verplichting om de gegevens van de 28 voorafgaande kalenderdagen bij zich te hebben. Er zijn wel enkele uitzonderingen op de tachograafplicht. Op onze website vind je nog meer informatie over de regels omtrent de tachograaf: Tachograaf | evofenedex

Voorkom boetes met onze Risicoscan Wegvervoer

Als werkgever ben jij verantwoordelijk voor een juist gebruik van de tachograaf. Zorg dus dat je goed op de hoogte bent en blijft van de wettelijke regels. De boetes voor het onjuiste gebruik van de tachograaf zijn heel hoog, omdat het uitgangspunt is dat je economisch voordeel haalt uit de overtreding. 

Om jou hierbij te ondersteunen hebben wij de Risicoscan Wegvervoer ontwikkeld, waarmee je jouw kennis van de vervoerwetgeving kunt testen met multiplechoicevragen en antwoorden. Na het invullen krijg je direct de juiste antwoorden en een toelichting te zien. En in veel gevallen wordt ook het boetebedrag genoemd dat voor een bepaalde overtreding staat. Aan de scan zijn geen kosten verbonden en je rondt deze in ongeveer 10 minuten af.

Is je kennis goed, dan is de kans op een boete klein of in ieder geval kleiner dan wanneer je niet op de hoogte bent van vervoerswet- en regelgeving. De wetgeving en de Risicoscan Wegvervoer zijn zowel gericht op de bestelauto als op de vrachtauto.

Andere belangrijke onderwerpen 

Vragen over de tachograaf, rijbewijs, lading zekeren, milieuzones, afmetingen en gewichten, verkeer, documenten, belasting en verzekering komen allemaal aan bod. Daarnaast zijn er ook specifieke vragen die niet voor iedereen van toepassing zijn, bijvoorbeeld over internationaal vervoer, gevaarlijke stoffen, afvalstoffenvervoer of geconditioneerd vervoer. De Risicoscan Wegvervoer bevat tussen de 30 en 40 vragen, afhankelijk van de optionele onderwerpen.

Te weinig kennis

De Risicoscan Wegvervoer is al veelvuldig ingevuld. Een kwart van de respondenten blijkt in het eigen vervoer wel eens goederen van derden mee te nemen. En de helft van de respondenten gebruikt een cmr-systeem in het eigen vervoer. Driekwart van de respondenten weet niet dat je met een C1-rijbewijs een aanhangwagen tot 750 kg mag trekken. Dat de juiste kennis ontbreekt is niet vreemd, want de wetgeving is complex.

Met de Risicoscan Wegvervoer inventariseer je je kennis van vervoerswet- en regelgeving, kun je de financiële risico’s beoordelen en geeft het je inzicht om waar nodig verbeteringen door te voeren. Dus neem even 10 minuten de tijd en vul hem in. En heb je vragen, neem dan contact met ons op via onderstaand contactblok. 

Vragen over vervoer?

Marjolein en haar collega's helpen je graag verder

Marjolein Vervoer evofenedex