skipToContentskipToFooter

Uit de wet blijkt niet wie de vrachtbrief moet opmaken: de vervoerder of de opdrachtgever. De CMR is niet duidelijk op dit punt. Volgens de AVC 2002 ligt de verplichting een correct ingevulde vrachtbrief te leveren bij de afzender.

De CMR

In de CMR staat welke gegevens op de vrachtbrief moeten staan en welke gegevens mogen worden vermeld. De CMR is ook van toepassing wanneer er geen vrachtbrief is opgemaakt of wanneer er met de vrachtbrief is geknoeid. In de CMR is niet duidelijk bepaald wie de vrachtbrief moet invullen. Als ook de AVC 2002 op het vervoer van toepassing zijn, dan moet de afzender voor de vrachtbrief zorgen.

De Algemene Vervoercondities 2002

De AVC 2002 (2015) stelt duidelijk dat de afzender (opdrachtgever) de vrachtbrief moet opmaken. Deze moet ervoor zorgen dat de goederen op de afgesproken plaats, tijd en wijze aan de vervoerder worden geleverd. De vrachtbrief en eventueel andere documenten moeten daarbij zijn gevoegd. De vrachtbrief moet volledig en naar waarheid zijn ingevuld. De AVC 2002 (2015) zijn algemene voorwaarden en daarvan mogen partijen afwijken als ze dat overeenkomen. Het is daarom mogelijk om met de vervoerder af te spreken dat hij zorgt voor het opmaken van de vrachtbrief. Zo'n afspraak is vooral belangrijk als de Belgische vrachtbrief moet worden gebruikt.

Toepassen

De CMR is altijd van toepassing bij internationaal vervoer. Ook als er geen vrachtbrief is opgemaakt. Dit geldt echter niet voor de Algemene Vervoercondities 2002. De AVC 2002 (2015) zijn algemene voorwaarden. Dat betekent dat ze nadrukkelijk tussen vervoerder en opdrachtgever moeten worden overeengekomen. Meestal gebeurt dat door het verwijzen naar de AVC op de vrachtbrief.

Aansprakelijkheid opdrachtgever

De CMR stelt de opdrachtgever (afzender) aansprakelijk voor schade die de vervoerder lijdt, als de afzender onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Ook de AVC 2002 (2015) bevatten zo'n bepaling. De afzender is verplicht de schade geleden door de vervoerder te vergoeden als de vrachtbrief niet volledig en naar waarheid is ingevuld. De vervoerder heeft in dit geval de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen. De schadevergoeding is in dat geval beperkt tot 75 procent van de vrachtkosten.

Vragen over juridische zaken?

Shari en haar collega's helpen je graag verder

Shari