Entrepot

Opslag van goederen onder douaneverband

Goederen die van buiten de Europese Unie (EU) het douanegebied van de EU worden binnengebracht, kunnen onder toezicht van de Douane worden opgeslagen. Dit heet opslag onder douaneverband.

Bij deze manier van opslaan zijn geen invoerrechten en andere belastingen bij invoer verschuldigd. Bovendien worden bepaalde handelspolitieke en landbouwpolitieke maatregelen en invoerverboden en invoerbeperkingen niet toegepast. Er zijn meerdere mogelijkheden voor de opslag van goederen onder douaneverband, maar een vergunning is altijd vereist.

Mogelijkheden voor opslag onder douaneverband

Een douane-entrepot wordt veelal gebruikt voor niet-Uniegoederen waar de eindbestemming of gebruik nog niet bekend is. Het plaatsen van Uniegoederen in een entrepot is voor economisch belang mogelijk. In Nederland bestaan twee soorten entrepot:

Soort opslag

 

Omschrijving

Publiek douane-entrepot 

 

De opslag van de goederen kan door iedereen worden gebruikt. De persoon of partij voor wiens rekening de douaneaangifte tot plaatsing van de goederen onder de regeling douane-entrepot wordt ingediend, wordt gezien als de houder van de regeling. De vergunninghouder en de regelinghouder hoeven niet dezelfde partij te zijn.

Particulier douane-entrepot

 

In deze vorm van opslag is dezelfde partij zowel houder van de vergunning als van de regeling. De verantwoordelijkheden en verplichtingen liggen daarom geheel bij de houder.

Het publiek douane-entrepot kent drie onderverdelingen, type I, type II en type III. Alleen type II komt in Nederland voor.

Soort opslag

 

Omschrijving

Type I, publiek douane-entrepot

 

Voor dit type opslag ligt de verantwoordelijkheid en het nakomen van de verplichtingen van de regeling bij zowel de houder van de vergunning als de houder van de regeling. De goederen mogen niet aan douanetoezicht worden onttrokken. Dit type opslag komt in Nederland niet voor.

Type II, publiek douane-entrepot

 

De verantwoordelijkheid van dit type opslag is opgedeeld over de vergunninghouder en de houder van de regeling. 

De vergunninghouder is verantwoordelijk voor:

  • het treffen van maatregelen tegen diefstel en het regelen van toegangsbeveiliging;
  • de juiste wijze van opslag van de goederen;
  • het voeren van de benodigde administratie;
  • het bieden van toegang en ondersteuning aan de Douane bij een douanecontrole.

De houder van de regeling is verantwoordelijk voor: 

  • het niet onttrekken aan douanetoezicht en correcte opvolging bij uitslag van de goederen. Hier is de douaneaangifte tot het plaatsen van de regeling bij inbegrepen;
  • de opslag van de goederen na vrijgave voor de regeling douane-entrepot;
  • het verstrekken van alle gegevens van de douaneaangifte tot plaatsing van de goederen aan de houder van de vergunning;
  • de correcte naleving voor de gebruikelijke behandeling;
  • de opvolging van de douaneaangifte bij uitslag. Dit is de wederuitvoer of het plaatsen onder een volgende douaneregeling.
Type III, publiek douane-entrepot   De douaneautoriteiten beheert het douane-entrepot. Dit komt in Nederland niet voor.

Voor welke mogelijkheid je kiest, hangt af van een aantal factoren. Het doel waarvoor je goederen onder douaneverband wilt opslaan, de plaats waar je bedrijf is gevestigd en de aard van je bedrijf spelen een rol.

Heb je vragen over het douane-entrepot, de vergunning versus verantwoordelijkheid of andere douanezaken? Stel je vraag aan de ledenservice van evofenedex.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder