skipToContentskipToFooter

Gevaarlijke stoffen worden vaak lukraak ingekocht

02-12-2022 Bedrijven die gevaarlijke stoffen inkopen, moeten kritisch kijken of de inkoopprocedures wel op orde zijn. Die oproep doet projectleider Gevaarlijke Stoffen bij evofenedex Hans Stegeman in de laatste editie van evofenedex magazine. Hij komt regelmatig gevaarlijke situaties tegen in magazijnen door inkoopmissers. “Er worden producten ingekocht waarbij niemand een idee heeft welke risico’s eraan kleven.”

De volledige tekst zoals deze in evofenedex magazine 9 staat:

"Er moet mij iets van het hart. Als veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen met een veiligheidskundige-achtergrond kom ik nog bij te veel bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden ingekocht door bijvoorbeeld inkopers, zonder enige kennis en/of een correcte vorm van productacceptatie. Letterlijk iedereen kan maar lukraak bestellen, zonder dat er enige controle vooraf is.

Zo was ik onlangs bij een bedrijf in het oosten van het land. “Een inkoopprocedure? Nee, die hebben we niet”, vertelde de aanwezige manager. In het schap van het magazijn stonden diverse jerrycans met gevaarlijke stoffen. Mijn oog viel op een jerrycan waarop klasse 8 (bijtende stof) en verpakkingsgroep I stond. Dat is een zeer bijtend goedje. Ik vroeg de manager of hij van tevoren erover had nagedacht hoe te handelen als het misgaat met deze stof. Hij had geen idee en vroeg een medewerker, die bhv’er is, om antwoord te geven. Die mompelde iets over 112 bellen, maar had verder geen idee. Hier ging duidelijk iets mis, want klasse 8-stoffen uit deze verpakkingsgroep kunnen binnen drie minuten permanente schade toebrengen aan de huid. Dat begrijp ik dus niet!

Te veel ingekocht

Het is helaas iets wat ik vaker tegenkom in de praktijk. Er worden producten ingekocht waarbij niemand een idee heeft welke risico’s eraan kleven. Bij gevaarlijke producten moet je van tevoren de risico’s in kaart brengen en de bhv inlichten, zodat je bij een incident adequaat kunt handelen. Wellicht kom je tot de conclusie dat je die producten geeneens in huis wilt hebben. Bovendien zie ik ook vaak dat er veel te veel wordt ingekocht. Ja, want dat was lekker voordelig, is dan het antwoord. Maar ondertussen worden diverse voorschriften uit de omgevingsvergunning overschreden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ontbreken van een juiste opslagvoorziening of het overschrijden van de maximale hoeveelheid die op de locatie is toegestaan.

Bedrijven waar ik dit soort situaties aantref, adviseer ik meestal om een duidelijke procedure op te stellen voor het inkopen van gevaarlijke stoffen. Stel iemand aan die de risico’s kent of kan onderzoeken. Iemand die weet wat er in de vergunning staat en de mogelijkheid heeft om bijvoorbeeld de bhv aan te passen of extra middelen te regelen. Als het dan misgaat, heb je alles in huis en is de kans groter dat je het incident onder controle houdt. Als je een goede procedure voor het accepteren van (nieuwe) gevaarlijke stoffen opzet en dat laat lopen via een bekwaam persoon, loop je als bedrijf minder risico. Bovendien kun je bij een controle forse boetes krijgen als de veiligheidsvoorzieningen niet op orde zijn of de vergunningsvoorwaarden niet zijn nageleefd. In het uiterste geval kan het bedrijf al dan niet tijdelijk op slot gaan.

Helaas merk ik ook dat bedrijven mijn adviezen niet altijd opvolgen. Zo bleek een halfjaar later bij het desbetreffende bedrijf nog niet veel veranderd. Gelukkig waren er geen ongevallen geweest in de tussentijd. Zo lang het allemaal goed gaat, wordt de urgentie niet gevoeld om stappen te ondernemen. Maar áls het misgaat, is het leed niet te overzien.”

Vragen naar aanleiding van het bovenstaande? Neem contact op met onze specialisten op 079 3467 346.