skipToContentskipToFooter

Gelden uit Europese Unie om gevolgen Brexit te dempen

14-02-2022 De Nederlandse overheid stelt 500 miljoen euro beschikbaar voor Nederlandse ondernemers die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk (VK) en te maken hebben (gehad) met negatieve gevolgen van Brexit. De Brexit Adjustment Reserve (BAR), geld dat afkomstig van de Europese Unie (EU), komt bedrijven hierin tegemoet. evofenedex is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de BAR-regelingen.

Twee subsidieregelingen

Door het vertrek van het VK uit de EU werd een groot aantal bedrijven dat handelt met het VK voor het eerst actief buiten de EU. Deze bedrijven moesten zich aanpassen aan de daarvoor geldende en gedeeltelijk onbekende douanewetgeving in de EU en het VK en aan de eisen op het gebied van keuringen en certificering van processen en producten. Ook voor bedrijven die al heel ervaren zijn met douanewetgeving kwamen veel aanpassingen kijken. Voor deze doelgroepen ontwikkelt de overheid twee subsidieregelingen om tegemoet te komen in Brexitgerelateerde incidentele externe kosten. De subsidie komt beschikbaar voor reeds gemaakte kosten vanaf 1 januari 2020, en mogelijk eerder. Daarnaast is er een regeling voor nog te maken kosten tot en met december 2023; aanvragen hiervoor moeten voor 1 juni 2023 worden ingediend. Voor bedrijven is het van belang dat zij deze extern gemaakte kosten met facturen kunnen overleggen bij de aanvraag van de subsidie.

Subsidiabele kosten

Voor de twee subsidieregelingen is 268 miljoen euro gereserveerd. Het gaat dan om kosten voor bijvoorbeeld douanegerelateerde opleidings-, ICT- en advieskosten en tijdelijke inhuur van extra transportmaterieel. Er wordt nog bekeken in hoeverre eenmalige aanpassingskosten op het gebied van keuring en certificering kunnen worden opgenomen in de regeling. De Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat deze regelingen uitvoeren.

Steun internationaliseringstrategie

Daarnaast ondersteunt de RVO ondernemers die dat willen bij het ontdekken van nieuwe markten via het zogenoemde internationaliseringsprogramma. Deze steun kan op individuele basis en op sectorniveau plaatsvinden. Hier is 32 miljoen euro voor gereserveerd. Voor vissers die direct getroffen zijn door Brexit komt 200 miljoen euro beschikbaar.

De komende maanden volgt meer informatie over deze regelingen via de evofenedex nieuwsbrief, deze website en op rvo.nl/BAR.