skipToContentskipToFooter

evofenedex helpt bedrijven duurzamer worden

Ook al heeft de coronacrisis wereldwijd voor een abrupte daling van de uitstoot van CO2 gezorgd, de uitstoot zal de komende jaren nog veel verder omlaag moeten. In 2030 mag Nederland maximaal 116 megaton CO2 uitstoten, dit is afgesproken in het Klimaatakkoord. Dat is maar liefst 50 procent minder uitstoot dan dat er in 1990 was. Daarom moet je als bedrijf nu al van start gaan met het nemen van maatregelen om je uitstoot te inventariseren en te reduceren.

Dat kan op verschillende manieren, waarvan wij er 8 uitlichten: 4 oplossingen die elk bedrijf binnen enkele dagen kan realiseren en 4 die wat meer tijd kosten, maar veel minder CO2-uitstoot op de lange termijn opleveren.

Eerst inventariseren, dan reduceren

 1. Begin met het inventariseren van je CO2-uitstoot op dit moment. Waarschijnlijk wordt dit de komende jaren een verplichting vanuit de overheid. Wij hebben daar een makkelijke online oplossing voor via BigMile. Daarmee kun je per modaliteit berekenen hoeveel uitstoot het gebruik ervan per jaar veroorzaakt. Zo kun je snel zien dat een goederentrein gemiddeld 6 keer minder CO2 uitstoot dan een vrachtauto.

Houd continu grip op het rijgedrag van chauffeurs

 1. Een ‘zware rechtervoet’ bij chauffeurs, gehaast optrekken en hard afremmen kost extra diesel en veroorzaakt zo uiteindelijk ook meer CO2-uitstoot. Om grip te houden op het rijgedrag van de chauffeurs is er de handige Nextdriver App. Daarmee helpen online coaches chauffeurs hun rijgedrag te optimaliseren. Ook zijn er diverse rijstijltrainingen om chauffeurs zuiniger te laten rijden.

Vervoer geen lucht

 1. Veel bedrijfsauto’s rijden halfvol of leeg rond. Om dit soort verspilling te voorkomen, is het verstandig om gebruik te maken van zogeheten collomodulaire afmetingen. Dit zijn standaardafmetingen die een optimale passing in reguliere verpakkingssystemen en op pallets mogelijk maken. Maar hier kun je ook verder op door innoveren. Zo verstevigde Aviko bijvoorbeeld de hoekribben van omdozen, waardoor de omdozen beter gevuld konden worden. Nu kunnen de pallets hoger gestapeld worden. Hierbij zijn collo-modulaire afmetingen een belangrijk middel. Dit zijn standaard afmetingen die een optimale passing in reguliere verpakkingssystemen en op pallets, mogelijk maken. Zo verstevigde bijvoorbeeld Aviko de hoekribben van omdozen en zorgde dat de omdozen beter worden gevuld. Zo kan de pallets hoger gevuld worden. Op die manier gaan besparingen op milieu en op kosten hand in hand. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken biedt verdere inspiratie.

Stap over op HVO-diesel

 1. Moderne trucks zijn in staat om HVO-diesel te gebruiken. HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) is hernieuwbare en fossielvrije diesel met een zeer hoge CO2-reductie van 89 procent. Een liter HVO is niet goedkoper dan een liter diesel. Gemiddeld betaal je 0,15 eurocent exclusief btw meer voor een liter HVO. Maar de CO2-uitstoot is bijna 10 keer lager. Zo kun je met de brandstofpas van evofenedex bij verscheidene BP-, Texaco- en Esso-stations HVO tanken.
 2. Onderstaand de verdeling van de hoeveelheid gram CO2-uitstoot per liter:
 • Diesel: 3,23 kg CO2/liter
 • Lpg: 1,81 kg CO2/liter
 • HVO-diesel: 0,345 kg CO2/liter

Oplossingen voor de lange termijn

Ga van de weg naar water of spoor

 1. Bedrijven moeten nagaan of hun goederen per se via de weg vervoerd moeten worden. Exporteert het bedrijf naar het buitenland? Alleen al in Nederland zijn er meer dan 30 inlandterminals waar binnenvaartschepen tot wel 305 keer per week afvaren naar Rotterdam. En vervoer per schip stoot 3 tot 6 keer minder CO2 uit dan vervoer over de weg.
 2. Om deze transitie te bevorderen, hebben de overheid en het bedrijfsleven met elkaar afgesproken om 2000 containers per dag van de weg naar de binnenvaart te krijgen. Om bedrijven hierbij te ondersteunen, komen er verschillende subsidies beschikbaar. Een mooi moment om ermee te beginnen. Ook spoor biedt veel kansen op het vlak van CO2-reductie. Een gemiddelde goederentrein stootte in 2018 per tonkilometer ongeveer 18 gram kooldioxide uit. De uitstoot van een gemiddelde vrachtauto was veel groter: 112 gram CO2 per kilometer.

Begin met data delen

 1. De beladingsgraad zou 10 procent omhoog kunnen als logistiek dienstverleners en verladers alle informatie met elkaar zouden delen. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Hierdoor kan ook de CO2-uitstoot van vrachtauto’s omlaag. Aangezien trucks in Nederland jaarlijks rond de 5 megaton CO2 uitstoten, zou dit een besparing van 500.000 ton CO2 kunnen opleveren.

Deel het uitbesteed transport

 1. Bedrijven die gebruikmaken van een goederenvervoerder zijn indirect ook verantwoordelijk voor de uitstoot van dit transport. Bijkomend nadeel: wanneer de vervoerder geen lading kan vinden voor de terugreis van de truck, worden deze kosten ook doorberekend.
 2. Om onder andere de kosten van het transport te verminderen en de efficiency te vergroten, heeft evofenedex het project Compose opgestart. Hier kunnen ondernemers met elkaar samenwerken bij het laten vervoeren van hun goederen. Door middel van een online matchmakingtool worden zo ideale matches gemaakt tussen bedrijven waarvan de transportstromen complementair aan elkaar zijn.

Bereid je voor op een emissieloos wagenpark

 1. Elektrisch vervoer heeft de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt en de toekomst belooft nog meer nieuwe modellen met een nog groter bereik. En dat is ook noodzakelijk, want vanaf 2025 zijn er in 30 tot 40 grote steden zero-emissiezones. Vracht- en bestelauto’s met (veel) CO2-uitstoot mogen dan de stadscentra niet meer in. De komende jaren moeten bedrijven daarom gaan overwegen om hun wagenpark elektrisch of misschien op waterstof te laten rijden. Ook moeten zij nadenken over het afstoten van hun oudere voertuigen. En dat begint al met auto’s die vanaf 2018 zijn aangekocht. Hiervoor zijn soms overheidssubsidies beschikbaar.

Wij helpen bedrijven duurzamer te worden

Heb je vragen over duurzaam vervoer neem dan contact op onze ledenadviseurs.