skipToContentskipToFooter

Meer goederen via de binnenvaart in plaats van de weg

Containervervoer verplaatsen van de weg naar de binnenvaart om files te bestrijden, de verkeersveiligheid te vergroten en CO2-uitstoot te verminderen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft met de Topsector Logistiek, de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg en Gelderland en de Logistieke Alliantie afgesproken om de komende jaren een verplaatsing van 2.000 containers per dag per binnenschip te realiseren in plaats van de weg.

Containervervoer verplaatsen van de weg naar de binnenvaart om files te bestrijden, de verkeersveiligheid te vergroten en CO2-uitstoot te verminderen. Het ministerie van Infrasctructuur en Waterstaat heeft met de Topsector Logistiek, de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg en Gelderland en de Logistieke Alliantie afgesproken om de komende jaren een verplaatsing van 2.000 containers per dag per binnenschip te realiseren in plaats van de weg.

Minister Cora van Nieuwehuizen (Infrastructuur en Waterstaat) kondigde deze plannen aan tijdens een digitaal werkbezoek aan logistiek dienstverlener Kloosterboer in de Rotterdamse EemHaven. Een voorbeeld van de modal shift is de ‘frites-express’ – een samenwerking tussen fritesproducent McCain en Kloosterboer. Voorheen werden jaarlijks 4.500 ritten per truck uitgevoerd vanaf productielocatie McCain Lewedorp naar distributielocatie Kloosterboer Lelystad en 2.500 ritten vanuit Rotterdam naar Lelystad om containers te laden. In de nieuwe situatie levert McCain volle containers rechtstreeks bij Kloosterboer Vlissingen aan voor transport per barge naar Lelystad. Vanuit Lelystad gaan volle exportcontainers per barge naar Rotterdam. Daarnaast worden vanuit Lelystad weer exportcontainers van lokale ui-/aardappel producenten per barge vervoerd richting Vlissingen voor verder transport naar West Afrika.

Minister Van Nieuwenhuizen: “De frites-express laat zien dat je goederen ook goed met een binnenvaartschip in plaats van een vrachtwagen kunt vervoeren. Een mooie, nieuwe samenwerking waarbij we met verladers en vervoerders de verplaatsing van de weg naar het water waarmaken.”

Binnenvaart

Samen met de provincies, Topsector en Logistieke Alliantie wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op grote schaal een beweging op gang brengen van vervoer per vrachtwagen naar vervoer via de binnenvaart. Om dit vorm te geven is het Modal Shift-programma opgericht met als doel transport via de binnenvaart aantrekkelijker maken voor het bedrijfsleven en nieuwe projecten helpen realiseren. Dat is ook nodig omdat door de grootschalige vervangings- en renovatieopgave van Rijkswaterstaat de druk op het wegennet toeneemt. Rijkswaterstaat vervangt of renoveert de komende jaren meer dan 100 bruggen, tunnels, sluizen en viaducten. Voor de periode 2020-2024 is de ambitie om op de corridors Rotterdam-Venlo en Rotterdam-Arnhem/Nijmegen dagelijks 2.000 containers van de weg te ‘shiften’ naar de binnenvaart. Dat betekent dus dagelijks 1.000 vrachtwagencombinaties met twee containers minder op de weg.

Drie maatregelen

Om verladers en vervoerders te ondersteunen bij omslag van weg naar water zet het programma in op drie maatregelen:

  • Het opzetten van frequente binnenvaartlijndiensten;
  • Lege containers van de weg en uit de spits halen (versterken van depotfunctie en overslagterminals);
  • Bundelen van vervoersbewegingen (‘varen in driehoekjes’): aan- en afvoer van lege en beladen containers bij handels- en productiebedrijven.
     

Advies bij Modal Shift

Wij en onze partners adviseren bedrijven en overheden bij elk vraagstuk rondom Modal Shift. Dat kan gaan om een snelle inventarisatie (quick scan) van de kansen die een overstap naar de binnenvaart biedt, of om begeleiding bij een volledig road-to-railproject.