skipToContentskipToFooter

Ook focus op digitale gereedheid mkb

21-09-2022 Wat betekenen de plannen van het kabinet voor het komende jaar voor bedrijven in handel en logistiek, en wat is de reactie daarop van evofenedex? Wij hebben de begrotingen in de Miljoenennota doorgenomen, en de belangrijkste punten voor ondernemingen op het gebied van digitalisering eruit gehaald en hieronder opgesomd.   

Het slimste, veiligste en duurzaamste mobiliteitssysteem van Europa realiseren, over weg en spoor, via lucht en water, en via internet. En hierbij gebruikmaken van zoveel mogelijk innovatieve toepassingen. Dat is de ambitie van het ministerie van IenW.  

Vanuit het Nationaal Groeifonds heeft de overheid 51,5 miljoen budget beschikbaar gesteld voor het programma Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL). In dat programma werken de overheid en het bedrijfsleven samen. In 2023 is voor DIL een budget van 13,9 miljoen beschikbaar gesteld.

Het programma DIL, waar evofenedex dus actief bij betrokken is, beoogt in te spelen op de kansen die digitalisering biedt voor het vernieuwen en verduurzamen van de logistiek in Nederland. Belangrijk hierbij is, zo benadrukt evofenedex, dat er veel aandacht uitgaat naar de ‘digitale gereedheid’ van het midden- en kleinbedrijf (mkb) in het bijzonder. Pas als ondernemers een stevige digitale basis hebben, kunnen verdere innovaties succesvol zijn.