skipToContentskipToFooter

Stuurgroep MIRT A50 stelt ‘Mobiliteitsaanpak Strategische Agenda’ vast

05-01-2021 Eind vorig jaar heeft de Stuurgroep MIRT A50 de ‘Mobiliteitsaanpak Strategische Agenda A50’ goedgekeurd. Dit is een van de werksporen waarmee overheid en bedrijfsleven de fileproblemen op de A50 willen oplossen.

De A50 is rond de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven een zwaar belast traject waar vaak files staan. Dat geeft vertraging en is vervelend voor weggebruikers. De gevolgen treffen iedereen die in de regio woont of werkt en gebruik moet maken van de A50. De provincie Gelderland verwacht dat de bevolking de komende jaren groeit en dat daardoor de problemen op en in de regio rondom de A50 verder zullen toenemen. Ingrijpen is dus echt nodig. Daarom besloten provincie Gelderland, provincie Noord-Brabant en het Rijk in 2019 om de files op de A50 en de doorstroming van het verkeer op het onderliggende wegennet samen aan te pakken.

Onderzoek problemen

In dat jaar deden de provincies Gelderland en Noord-Brabant en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek naar de problemen op de A50. Uit dat MIRT-onderzoek (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) bleek dat de files op de A50 ervoor zorgen dat de regio minder goed kan concurreren met andere regio’s. Ook bleek dat er meer verkeer op provinciale wegen rijdt, om zo de files te ontwijken.

Oplossingen

De provincies, gemeenten en het bedrijfsleven (ook evofenedex) besloten daarom om samen met het Rijk te werken aan oplossingen voor de problemen. Dat gebeurt op twee werksporen:

1. de MIRT-verkenning en

2. de Strategische Agenda en Mobiliteitsaanpak.

In de MIRT-verkenning wordt onderzocht welke maatregelen er in infrastructuur mogelijk zijn om de problemen op te lossen. Het tweede werkspoor brengt de kenmerken van de mobiliteit in het gebied rondom de A50 in kaart. Deze Strategische Agenda en Mobiliteitsaanpak is eind 2021 door de Stuurgroep MIRT A50 goedgekeurd.

Meer informatie lees je op de website van de provincie Gelderland.

evofenedex blijft betrokken bij de verdere plannen en uitwerking van de aanpak om de fileproblematiek op de A50 op te lossen.