skipToContentskipToFooter

Beschikbare gelden voor AanZET binnen twee dagen vergeven

28-03-2024 Er moet extra geld worden vrijgemaakt om het budget voor de aanschafsubsidie voor zero-emissietrucks (AanZET) te verhogen nu blijkt dat het volledige budget van 45 miljoen euro binnen twee dagen is vergeven. Volgens evofenedex is het extra budget nodig om over een paar jaar over voldoende trucks te beschikken voor vervoer naar en in de 29 zero-emissiezones, en om de afgesproken ambities in het Klimaatakkoord te behalen. Daarnaast maken ondernemers zich zorgen over de beschikbare netcapaciteit.

Op dinsdag 26 maart opende de inschrijving voor de AanZET. Na twee dagen zijn bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in totaal 647 aanvragen binnengekomen, die samen een subsidiebedrag vertegenwoordigen van 46,5 miljoen Euro. Het beschikbare budget van 45 miljoen Euro is daarmee volledig aangevraagd. En omdat voor ieder voertuig een aparte subsidieaanvraag moet worden gedaan, kunnen er dus ook ruim 600 nieuwe elektrische vrachtwagens mét subsidie worden aangeschaft: dat is bijna een verdubbeling van het huidige elektrische vrachtwagenpark in Nederland. Op dit moment rijden er in Nederland volgens opgave van de RVO ruim 740 elektrische vrachtwagens rond.

Overtekening

De aanvragen voor de AanZet-subsidie moeten nog worden beoordeeld. Soms worden aanvragen afgewezen, omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden. Soms trekken klanten zelf hun aanvraag in. Zo kan er alsnog een deel van het subsidiegeld vrijkomen, ook al is de regeling overtekend. Indien er meer subsidiegeld vrijkomt dan benodigd voor de aanvragen van dag 2, dan wordt er geloot tussen de aanvragen op dag 3. De uitslag van de loting wordt op een later moment aan de aanvragers bekend gemaakt. Als je als ondernemer van plan was om (ook) vandaag een aanvraag in te dienen, dan is het advies om dat zeker te doen.

Budget niet voldoende

De enorme belangstelling voor AanZET laat ook dit jaar zien dat Nederlandse ondernemers zeker willen verduurzamen, en dat de subsidie daarbij ook echt helpt. Wel maakt het meteen ook duidelijk dat het subsidiebudget van 45 miljoen euro niet voldoende is. Om over voldoende trucks te beschikken voor vervoer naar en in de 29 zero-emissiezones, en om de afgesproken ambities in het Klimaatakkoord te behalen is extra budget noodzakelijk. evofenedex dringt er bij de minister op aan om daarvoor extra middelen vrij te maken.

SEBA-subsidie

De Eerste Kamer moet het totaal budget voor AanZET nog goedkeuren, de behandeling van het wetsvoorstel staat gepland op 2 april aanstaande. Dan wordt ook bekend of de Eerste Kamer ook instemt met de SEBA subsidie voor de aanschaf van een elektrische bestelauto. evofenedex blijft benadrukken dat ook deze subsidie van groot belang is voor ondernemers die de aanschaf van een elektrische bestelauto overwegen, maar voor wie zonder de SEBA-subsidie deze voertuigen niet bereikbaar zijn.

Netcapaciteit

evofenedex krijgt verder veel signalen van ondernemers die zich vooral zorgen maken over de netcapaciteit. Het is belangrijk dat de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk meegroeit met het aantal elektrische voertuigen. Nu nog ervaren te veel ondernemers problemen bij de aanvraag van extra capaciteit.