skipToContentskipToFooter

Samenwerking moet blijven zorgen voor vlotte doorstoom van goederen naar VK

22-10-2018 Bedrijven in de Nederlandse haven gaan samenwerken om zich beter voor te kunnen bereiden op de brexit. Port Community System Portbase start samen met onze vereniging, ondernemersorganisatie Deltalinqs, de Nederlandse Douane, belangenorganisaties Fenex en Transport en Logistiek Nederland/AFTO, ferrymaatschappijen Stena Line, DFDS, CLdN, P&O Ferries en de havenbedrijven Amsterdam en Rotterdam een programma dat moet gaan zorgen voor een blijvend vlotte doorstroom van goederen van en naar het Verenigd Koninkrijk.

Werkgroep

De onzekere uitkomst van de brexit zorgt er in de Nederlandse havens allerminst voor dat er lijdzaam wordt afgewacht. Op dit moment onderzoekt een werkgroep met betrokken partijen welke aanpassingen er voor het ferryvervoer nodig zijn. Deze logistieke keten, van verlader tot vervoerder, heeft op dit moment niet te maken met douaneverplichtingen. Echter, als gevolg van de brexit zullen hun processen opnieuw moeten worden ingericht.

Geautomatiseerde ketenbrede oplossing

In de Nederlandse havens is de administratieve afhandeling van het inkomende en uitgaande containervervoer al jaren volledig geautomatiseerd. Via het Port Community System van Portbase verlopen alle processen van de aangesloten organisaties nu al snel en efficiënt. Portbase directeur Iwan van der Wolf: “Deze oplossing is toepasbaar voor de short sea keten en we kijken of deze ook voor het vervoer met de ferry bruikbaar is.”

Onze voorzitter Steven Lak, tevens voorzitter van Deltalinqs, stelt dat alleen de best voorbereide havens een voorkeurspositie blijven genieten in het Europese speelveld. “Het Kennisinstituut voor Mobiliteit heeft ingeschat dat, afhankelijk van een vrijhandelsverdrag of een ‘no deal scenario’, de Nederlandse zeehavens tussen de 2.0 en 4.4% aan totale doorvoer gaan verliezen. Concreet betekent dat een ladingverlies van tussen de 9 en 20 miljoen ton. Door te investeren in een geautomatiseerde ketenbrede oplossing kunnen we deze schade zo veel mogelijk beperken.”

Douane

Een gezamenlijke aanpak is noodzakelijk want de economische belangen zijn groot en in een keten kan niemand het alleen oplossen. De havengemeenschap is erbij gebaat dat inkomend en uitgaand ferryvervoer niet stagneert en er geen files en wachttijden ontstaan. De samenwerking met de Douane speelt daarbij een belangrijke rol. De Nederlandse Douane staat bekend als een van de beste douaneorganisaties ter wereld met name vanwege haar efficiënte afhandelingsprocessen. Nanette van Schelven, algemeen directeur Douane: “Ons uitgangspunt is slim toezicht met minimale inbreuk in de logistieke keten. Het geautomatiseerde afhandelingsproces bij het containervervoer loopt al jaren naar grote tevredenheid van alle betrokken partijen. Efficiënte afhandeling is voor zowel de overheid als het bedrijfsleven van grote waarde en versterkt de concurrentiepositie van de Nederlandse havens.”