skipToContentskipToFooter

Zorgen over toekomst van IMVO voor Nederlandse bedrijven

20-09-2023 Het demissionaire kabinet kondigt aan te moeten bezuinigen op programma’s die de sectorale samenwerking op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) stimuleren. Dit zet de voorbereiding van het bedrijfsleven op wetgeving uit Europa en Nederland onder druk. evofenedex roept op om juist extra budget vrij te maken.

Doordat de kosten voor de opvang van asielzoekers hoger zullen uitpakken dan verwacht, moet het demissionair kabinet op andere posten bezuinigen. Een van de gevolgen is dat er minder budget overblijft om de sectorale samenwerking op het gebied van IMVO op te zetten. In totaal is een bezuiniging van bijna 7 miljoen euro over de komende vier jaar voorgenomen op het onderdeel waaruit de sectorale samenwerking wordt gefinancierd.

Zeer zware taak voor bedrijven

Dat is slecht nieuws. Nederlandse bedrijven staan voor de belangrijke, maar ook zeer zware taak om zich voor te bereiden op de Corporate Sustainability Reporting Directive en andere (Europese) wetgeving over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zeker voor het mkb is deze opdracht zonder samenwerking op sectorniveau slecht uitvoerbaar.

Aangezien veel wetgeving al de komende jaren in werking treedt, is vertraging onverantwoord. evofenedex pleit ervoor om voor zoveel mogelijk sectoren IMVO-samenwerking op te zetten. Dit vraagt eerder om meer dan minder budget, ook omdat dit past bij de bronaanpak die het kabinet bepleit bij de aanpak van armoede en duurzaamheidsissues.

Ondersteuning van evofenedex

evofenedex heeft een eigen denktank in het leven geroepen, waarin ondernemers meedenken over aanstaande regelgeving en het concreet zetten van stappen op het gebied van eerlijk en duurzaam ondernemen. Verder ondersteunt evofenedex bedrijven met de voorbereiding op IMVO-wetgeving door het organiseren van seminars en het ontwikkelen van stappenplannen en andere gereedschappen.

evofenedex gaat graag in gesprek met de regering en het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om ideeën en ervaringen van ondernemers over het implementeren van IMVO-beleid te delen.