skipToContentskipToFooter

Boetes voor overtreden Arbowet gaan omhoog

02-05-2019 De boetes voor het niet naleven van de Arbowet gaan omhoog. Dit betekent dat het bedrijven meer geld gaat kosten als zij niet beschikken over een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) met bijbehorende plan van aanpak met overzicht van de verbeterpunten. Ook krijgt de inspectie SZW de bevoegdheid om direct een boete op te leggen.

Sommige boetes worden met bijna 40 procent verhoogd. Volgens onze beleidsadviseur Danielle Gevers Deynoot moeten bedrijven niet te licht over deze maatregelen denken. “Dat hier voor veel bedrijven nog voldoende winst te behalen is, is al langer bekend. Uit recent onderzoek van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) blijkt dat bijna de helft van de wettelijk verplichte bedrijven helemaal geen RI&E heeft. En van de bedrijven die er wél een hebben, blijkt deze in vier van de tien gevallen onvolledig te zijn. Er is dus werk aan de winkel”.

Voorkomen of genezen?

Op dit moment mag de Inspectie SZW bij een onvolledige RI&E alleen een eis stellen of een waarschuwing geven. Hier schuilt volgens Daniëlle een risico: “Vaak gaan bedrijven pas aan de slag wanneer ze een waarschuwing hebben gekregen naar aanleiding van een inspectie. Dan zien zij pas de noodzaak. En juist dan is het te laat. Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ doen bedrijven er daarom goed aan om vandaag nog te starten met het opstellen en updaten van hun RI&E met bijbehorende plan van aanpak”.

Veilig en efficiënt werken

Naast de wettelijke verplichting zijn er nog meer redenen om een volledige en actuele RI&E moeten hebben. “Zo’n risico-inventarisatie en evaluatie zorgt er niet alleen voor dat medewerkers veiliger en gezonder kunnen werken, maar ook efficiënter. Door structurele aandacht voor veiligheid ontstaan er minder risicovolle en onveilige situaties. Daarmee voorkom je als werkgever ook verstoringen in je logistieke proces. Minder fouten, minder vertragingen en tevreden werknemers. Een klassiek voorbeeld dat gezondheid en veiligheid geen geld kost, maar juist oplevert”, besluit Daniëlle.

  • Pak je eigen RI&E eens bij de hand en lees hem nog eens rustig door. Is het verhaal up-to-date en volledig? Hebben je processen veranderingen ondergaan? Zijn er afdelingen verhuisd? Is er een nieuwe machine gekomen, of zijn er AGV’s in gebruik genomen? Bedenk dat je je RI&E daaraan moet aanpassen. Bedenk ook dat een RI&E na drie jaar in veel gevallen niet meer actueel is. Is dit wel het geval, weet iedereen van het bestaan van de RI&E af of is het vooral een ‘ding’ van de veiligheidskundige? Bespreek daarom (onderdelen van) de RI&E ook tijdens een dag- of weekstart, betrek de werkvloer bij je beleid..
  • Heb je nog geen RI&E? Dan wordt het hoog tijd om de basis in orde te maken. Zorg ervoor dat je geen basisonderdelen over het hoofd ziet. Deze onderdelen hoeven niet allemaal tot in details beschreven worden. Dit hangt af van de aard en de grootte van het risico binnen de organisatie. Hulp nodig? We kijken graag met je mee.

Maximale magazijnprestaties

Het magazijn is voor veel bedrijven een belangrijk knooppunt in de logistieke keten. Lopen de processen hier optimaal, dan profiteer je van zo laag mogelijke kosten, tevreden werknemers en een hoge klantwaarde. Wij geloven erin dat maximale magazijnprestaties alleen mogelijk zijn met de juiste balans tussen mens, proces en techniek. Deze elementen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.