skipToContentskipToFooter

Gewichtsbeperkingen op 2 van de 3 noord-zuidverbindingen in Noord-Holland

11-05-2023 Vanuit evofenedex en TLN is afgelopen week diverse keren aandacht gevraagd voor de beperkingen op een van de belangrijkste van de schaarse noord-zuidverbindingen van de provincie Noord-Holland. De ondernemersverenigingen lieten van zich horen via hun eigen mediakanalen en via een artikel in het Noordhollands Dagblad, waarin ook ondernemers aan het woord komen.

“Het is goed dat er nu ook in de Tweede Kamer aandacht is voor dit probleem. Want op dit moment zijn er te veel incidenten door de gebrekkige staat van de infrastructuur. In dit geval gaat het om Noord-Holland, maar de komende tijd zal dit op veel meer plaatsen gaan gebeuren. De aandacht voor een belangrijke verkeersader, naast de grote corridors is belangrijk. Er is veel bedrijvigheid in deze regio en bij bedrijvigheid hoort beweging en mobiliteit, en daarmee goederenvervoer”, aldus Machiel Smit, regionaal beleidsadviseur van evofenedex. “Voor dit relatief kleine probleem is een oplossing op korte termijn nodig. Want alle overlast, onnodig onveilige situaties en extra uitstoot die hierdoor worden veroorzaakt, zijn niet nodig.”

Creatieve oplossingen

Samen met TLN en andere stakeholders is evofenedex in gesprek met Rijkswaterstaat en wordt er, met het oog op toekomstige problemen, gezocht naar creatieve oplossingen om de hinder voor handels- en productiebedrijven tot een minimum te beperken. Minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers heeft een paar maanden geleden aangegeven dat er meer budget vrijkomt voor onderhoud en renovatie.

Omrijden door gewichtsbeperkingen

Vanwege een kapotte duiker wordt op zaterdag 13 mei aanstaande op de N9 een gewichtsbeperking ingesteld van 7 ton maximale aslast. Deze beperking geldt van het kruispunt Huiswaarderweg (N245) tot het volgende kruispunt met de Kogendijk (afslag Bergen). In combinatie met de gewichtsbeperking op het viaduct A7 Purmerend betekent dit dat 2 van de 3 belangrijkste noord-zuidverbindingen een gewichtsbeperking hebben. Hierdoor moet het goederenvervoer omrijden met alle gevolgen van dien.