skipToContentskipToFooter

Onderneem actie vanwege extreem weer

18-02-2022 Het KNMI heeft code rood afgegeven voor een deel van Nederland vanwege de storm Eunice, die vandaag over het land trekt. Het weeralarm geldt voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Flevoland, het IJsselmeergebied en het Waddengebied. Het KNMI geeft code rood af wanneer het extreme weer voor zo veel schade, letsel en overlast kan zorgen dat het ‘maatschappij-ontwrichtend’ is.

  Vooral in de kustprovincies en het Waddengebied moet rekening worden gehouden met zeer zware windstoten van 100 tot 130 kilometer per uur. In de rest van het land geldt code oranje. Alleen in Limburg lijkt het 'mee te vallen', daarvoor wordt code geel afgegeven.

  Dringende adviezen

  Bij code rood staat veiligheid voorop: wij adviseren het vervoer stil te leggen in de regio(‘s) waar code rood geldt. De uitvoerende partij is eindverantwoordelijk voor de veiligheid. Informeer partners in de logistieke keten.

  Ook bij code oranje geldt er zeker voor het goederenvervoer over de weg een aantal dringende adviezen, zoals het bespreken van het (tijdelijk) stilleggen van vervoer met afnemers en/of vervoerders. Het mijden van kritieke punten, zoals tunnels en bruggen, wordt dringend aangeraden. Verder is het belangrijk om de situatie op de weg voortdurend te evalueren met de vervoerders en chauffeurs.

  Gebruik de flyer

  Hoe je met verschillende weeralarmen moet omgaan, staat allemaal beschreven in de flyer ‘Preventie incidenten bij extreem weer’. evofenedex heeft deze folder samen met Transport en Logistiek Nederland, Rijkswaterstaat en het Verbond van Verzekeraars ontwikkeld.

  In de folder staat hoe bedrijven en chauffeurs moeten handelen in geval van weersituaties met code rood, oranje of geel. Bereid je altijd goed voor, zodat je de juiste afwegingen kunt maken in het belang van de eigen veiligheid en die van medeweggebruikers.

  Handige websites

  1. Op www.knmi.nl/waarschuwingen staan actuele weerswaarschuwingen.
  2. Kijk hier voor uitleg over de KNMI-waarschuwingen.
  3. Voor de verkeersadviezen van Rijkswaterstaat: www.rwsverkeersinfo.nl.