skipToContentskipToFooter

Coronavirus: ESC en CLECAT roepen op chauffeurs te ondersteunen

30-03-2020 Om de ongekende crisissituatie in de wegtransportsector te verlichten, roepen ESC en CLECAT de lidstaten op chauffeurs te ondersteunen. Die hebben het momenteel niet gemakkelijk door de gevolgen van COVID-19. ESC - als vertegenwoordiger van de opdrachtgevers van transport, ladingverzenders en ladingontvangers - en CLECAT - de organisatie van logistiek dienstverleners - roepen hun leden op respect te tonen voor chauffeurs en de richtlijnen te volgen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dit kan door op laad- en losplaatsen de aanbevelingen op te volgen die hieronder beschreven zijn en verstandige keuzes te maken om jezelf en anderen te beschermen.

“Chauffeurs spelen een cruciale rol bij het bestrijden van de coronavirusuitbraak door ervoor te zorgen dat essentieel voedsel, en onmisbare medische en industriële benodigdheden ononderbroken geleverd worden om landen en de maatschappij te helpen om te blijven functioneren”, aldus secretaris-generaal van de ESC Godfried Smit. “Deze mensen verdienen de benodigde bescherming en faciliteiten die zij nodig hebben om hun functie uit te kunnen voeren. Daarnaast is betrouwbare communicatie tussen de partijen onmisbaar. Daarom is het essentieel dat op laad-en losplaatsen op zijn minst de basisfaciliteiten en minimale voorwaarden voor chauffeurs aanwezig zijn.”

Samenwerking en coördinatie

ESC en CLECAT vinden dat de recent gepubliceerde praktische aanbevelingen van de Europese Commissie voor chauffeurs en vervoersondernemingen bijdragen aan duidelijkheid over hoe te handelen om de kans op besmetting te voorkomen. In lijn met deze richtlijnen van de Commissie en de aanbevelingen van de Deense industrie, roepen ESC en CLECAT de supplychainpartners op ervoor te zorgen dat de noodzakelijke basisvoorzieningen voor de chauffeurs op laad- en losplaatsen aanwezig en bereikbaar zijn. Niet op de laatste plaats is een respectvolle samenwerking en goede coördinatie tussen partijen belangrijk.

Specifieke aanbevelingen voor verzenders/ontvangers

 • Wees respectvol in je communicatie naar de chauffeur;
 • Creëer een duidelijke procedure voor het laden- en lossen van vrachtauto’s. Informeer daaropvolgend de logistieke partners en eigen medewerkers;
 • Stel instructies op voor arriverende chauffeurs en zorg ervoor dat er personeel aanwezig is om deze op te vangen;
 • Markeer de afstand die in acht moet worden genomen tussen werknemers en bezoekers;
 • Zorg ervoor dat er genoeg handdesinfectiemiddel aanwezig is bij de in- en uitgangen voor zowel werknemers als bezoekers;
 • Wijs een plaats aan voor het behandelen van documenten. Bij gebruik van elektronische tools dient de ontvanger handschoenen te dragen. Zoek waar mogelijk alternatieven die het besmettingsgevaar minimaliseren;
 • Maak bestaande sanitaire voorzieningen toegankelijk of zet tijdelijke sanitaire en wasvoorzieningen neer voor de chauffeurs van je logistieke partners;
 • Maak duidelijke afspraken over het betreden van gebouwen en terreinen en over het houden van minimale afstand, gebaseerd op nationale regelgeving. Geef deze duidelijk aan;
 • Instrueer chauffeurs die wachten op hun goederen in hun voertuig te blijven;
 • Zorg voor voldoende ruimte tussen de voertuigen als er veel laadperrons zijn;
 • Houd je aan de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften van de nationale en lokale overheden voor infectiebescherming.

Voor chauffeurs/wegvervoerders

 • Wees respectvol in je communicatie naar de verzender/ontvanger;
 • Maak de bestuurderscabine regelmatig schoon;
 • Desinfecteer je handen of was deze met zeep bij het betreden of verlaten van de cabine;
 • Houd de minimumafstand in acht, volg nationale maatregels en vermijd contact met andere personen zoveel mogelijk;
 • Indien aanwezig: gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en een gezichtsmaskers, bij het verlaten van de cabine. Lees zorgvuldig de handleiding bij het gebruik van de uitrusting;
 • Volg de instructies van de klant over het betreden van zijn eigendom;
 • Blijf tijdens het verblijf op het terrein van de leverancier en ontvanger zo veel mogelijk in de bestuurderscabine;
 • Overhandig vrachtdocumenten op de afgesproken plaats aan de ontvanger/verzender;
 • Lees de gezondheids- en veiligheidsregulaties van nationale en lokale overheden voor de bescherming tegen besmetting.