skipToContentskipToFooter

Erkenning voor complexiteit duurzame handel

19-10-2022 Tweede Kamerlid Alexander Hammelburg (D66, 3e van rechts) heeft maandag 17 oktober Royal Lemkes in Bleiswijk bezocht. Doel van het bezoek was een eerlijk gesprek over de uitdagingen van mkb’ers in deze onzekere en snel veranderende wereld. Belangrijk onderwerp van gesprek was het vastleggen van allerlei duurzaamheidsinitiatieven in wet- en regelgeving; zowel op nationaal als Europees niveau.

Royal Lemkes is een familiebedrijf van 140 jaar oud met een groen hart en een mooie missie: met planten een fijn leven, een vitale business en een mooiere wereld creëren. Als plantenservicepartner is Royal Lemkes actief in zo’n 40 landen. Duurzaamheid is verankerd in het DNA van het bedrijf, met oog op een positieve impact voor mens en milieu. Met de vele vergroeningsinitiatieven die er zijn, het geopolitieke klimaat en de enorme inflatie, zijn de uitdagingen op dit moment groot. “Vooruitkijken en afspraken maken voor de langere termijn is in het huidige economische klimaat complex”, aldus Leon Verschoor, directeur Operations, Transport & Digital.
“Door stijgende energiekosten in combinatie met de onzekerheid of er afname van producten zal zijn, is het voor kwekers soms aantrekkelijker te stoppen dan om door te gaan. Dit werkt niet alleen op korte termijn, maar ook in de toekomst, door in de hele keten.” Royal Lemkes pleit voor meer tijd voor het mkb om ondanks de huidige uitdagingen in de markt duurzaam te kunnen groeien en zo toekomstbestendig te zijn.


Extra werk en kosten

Data en digitalisering zijn voor Royal Lemkes heel belangrijk. Dankzij zijn datagestuurde werkwijze slaagt de kweker er steeds weer in zijn planten op tijd, volgens afspraak en tegen de laagste ketenkosten te leveren. “Hierbij komt allerlei duurzaamheidswet-en regelgeving kijken. De hoeveelheid hiervan, met elk nog eigen rapportageverplichtingen of een nationale uitwerking, brengt veel extra kosten en werk met zich mee. Zeker voor mkb’ers”, zegt duurzaamheidsmanager Elise Wieringa.


Meer impact door harmonisatie

“Neem nu de verpakkingen”, geeft Wieringa als voorbeeld. “Per januari 2023 moet je de producten voor verschillende landen voorzien van weggooisymbolen. Bijvoorbeeld van een plaatje van een glasbak op een glazen fles. In Europa is er echter niet één symbool voor de glasbak, maar heeft elk land daarvoor zijn eigen symbool gemaakt. In onze keten leveren we hetzelfde product aan verschillende landen en dus moeten er meerdere weggooisymbolen op staan. Dit maakt het voor ons bijna onuitvoerbaar en voor de consument niet overzichtelijker. Veel extra werk, kosten en administratie. Door meer harmonisatie van wet- en regelgeving binnen de Europese Unie zou je veel meer impact kunnen maken.”


2023 belangrijk jaar voor IMVO-wetgeving

Begin november debatteert de Tweede Kamer over de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, waar Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) ongetwijfeld aan bod komt. Het komende jaar werken de Europese Commissie en het Europees Parlement verder aan een Europese wetgeving voor IMVO. Het Nederlandse Kabinet heeft de ambitie voor de zomer ook met nationale wetgeving te komen. Het beeld dat D66 heeft meegekregen bij Royal Lemkes kan helpen bij het bespreken van de wetsvoorstellen.