skipToContentskipToFooter

Vast werk flexibeler maken is noodzakelijk voor handels- en productiebedrijven

27-02-2023 Tweede Kamerlid Marijke van Beukering-Huijbregts bracht onlangs een bezoek aan Ricoh in Bergen op Zoom, op uitnodiging van evofenedex. Tijdens dit werkbezoek werd ingegaan op het, in goed werkgeverschap, centraal stellen van de mens bij een internationaal opererend bedrijf. In de huidige arbeidsmarkt staat namelijk niet langer de kostprijs van werk centraal, maar de waarde van de mens die dat werk verricht. Dat vereist van handels- en productiebedrijven meer aandacht voor onder meer duurzame inzetbaarheid, verzuimbeleid en voor het goed op orde hebben van arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden.

Tijdens haar werkbezoek vernam het Tweede Kamerlid (in het midden op de foto) dat het Japanse printerbedrijf, zowel op nationaal als internationaal niveau, hard werkt aan bovengenoemde onderwerpen. De strategische locatie dichtbij België en Rotterdam biedt logistieke voordelen, via de havens van Antwerpen en Rotterdam, via het spoor naar onder meer Italië en over de weg naar het Europese binnenland. Maar de locatie heeft ook als voordeel dat Ricoh personeel van over de grens kan aantrekken.

Mens centraal

In de Japanse cultuur staat de mens centraal en dat zie je ook terug in het HR-beleid van Ricoh. Het beleid richt zich op een driejaarlijkse cyclus waarin de medewerkers worden gestimuleerd zich nieuwe vaardigheden eigen te maken en zich door te ontwikkelen. Maar het is zeker geen ‘one-size-fits-all’ beleid, het gaat om maatwerk. De afdeling human resources faciliteert het succes van de business, zit aan tafel bij het vaststellen van de toekomstvisie van het bedrijf en onderbouwt haar beleid met data om aan te tonen waarom investeren in Human Capital loont.

Onderscheidend werkgeverschap

Met de dynamische arbeidsmarkt en de huidige personeelstekorten is continue onzekerheid en complexiteit het nieuwe normaal. Het is de kunst je als werkgever te onderscheiden met competitieve arbeidsvoorwaarden, een flexibel personeelsbestand, aandacht voor inclusie en diversiteit, en waar mogelijk met gebruikmaking van slimme technologieën op de werkvloer, zoals digitalisering, robotisering en automatisering. Tijdens het bezoek werd stilgestaan bij de uitdagingen die het internationale bedrijf ondervindt op het gebied van werving, behoud en ontwikkeling van personeel.

Commissie Borstlap

Dat de huidige Nederlandse wet- en regelgeving het flexibel op- en afschalen bij pieken en dalen niet gemakkelijk maakt, wordt aan de hand van het werkbezoek nog duidelijker. De verwachtingen zijn dan ook hooggespannen over de maatregelen die het kabinet wil gaan nemen naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie Borstlap en de SER om vast werk flexibeler te maken en flexwerk vaster. Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft aangekondigd dit voorjaar met een voorstel te komen waarin deze aanbevelingen worden doorvertaald naar wet- en regelgeving. Vanuit evofenedex volgen we de ontwikkelingen op de voet.