skipToContentskipToFooter

Sebastian Piest spreekt tijdens Mens&werk

10-10-2023 “Voor hoeveel robots heb jij een vacature?” Het zou zomaar kunnen dat tijdens het evenement Mens&werk deze vraag gesteld wordt aan het publiek. Keynotespreker Sebastian Piest houdt wel van prikkelende vragen en kijkt in zijn bijdrage naar een toekomstige maatschappij waarin de fysieke en digitale, maar vooral ook sociale wereld veel sterker met elkaar verbonden zijn dan nu.

Sebastian Piest, onderzoeker en DesignLab-fellow aan de Technische Universiteit Twente, was niet zo lang geleden op een studiereis in Japan en belandde daar in een rolstoel. Niets ernstigs verder, het was vrijwillig; hij wilde wel eens aan den lijve ervaren hoe in Japanse ziekenhuizen op dit moment al de fysieke en de digitale wereld regelmatig samenkomen. “Er zijn daar al autonoom rijdende rolstoelen die patiënten van de ingang naar de juiste afdeling brengen. Daar komt geen verpleegkundige of vrijwilliger meer aan te pas. Ik heb dat zelf uitgeprobeerd en het is heel comfortabel: je toetst de juiste afdeling in en de rolstoel brengt je er feilloos naartoe.”

Megakrimp

De robo-rolstoel is een mooi voorbeeld van de holistische kijk die Japan heeft op maatschappelijke revoluties, medische ontwikkelingen, maar ook op (toekomstige) personeelstekorten in de zorg en andere bedrijfstakken. Met dit soort toepassingen speelt Japan in op wat een ultra aging society wordt genoemd. Een sneller dan snel verouderende bevolking. Over niet al te lange tijd is een derde van alle Japanners met pensioen. Er komt een megakrimp aan van de Japanse werkende bevolking, aldus diverse demografische prognoses.

Dat vraagt om maatregelen en die neemt Japan dan ook. Piest reisde drie maanden door het land van de rijzende zon en was aangenaam verrast over de ferme aanpak van toekomstige problemen. “Er is geen poldermodel in Japan, ze dóen het gewoon en ze pakken door. Er zijn vijfjarenplannen voor dit soort ontwikkelingen en dat voeren ze uit”, aldus Piest, volgens wie daardoor een society 5.0 sneller van de grond komt.

“Met ontwikkelingen als AI kunnen we de maatschappij slimmer en productiever maken”

Sebastian Piest

onderzoeker en DesignLab-fellow aan de Technische Universiteit Twente

piest 3.jpeg

Informatiesamenleving

En dat is volgens hem hard nodig, zo gaat hij in zijn keynote op 7 november uitleggen tijdens het evenement ‘Mens&werk in de handel en logistiek’ van evofenedex. Society 5.0 is een superslimme informatiesamenleving waarbij de fysieke, digitale en sociale wereld duurzaam versmelten en er werkbare situaties ontstaan. Hij wijst op de mogelijkheden om het fysieke internet en de supplychains te integreren.

Volgens hem wordt het hoog tijd dat er in het bedrijfsleven, van grote multinationals tot het mkb, de omslag naar een informatiesamenleving komt. “Met ontwikkelingen als bigdata-analytics en artificial intelligence (AI) kunnen we nieuwe diensten leveren, de maatschappij slimmer en productiever maken, in allerlei sectoren. Van zorg tot mobiliteit, van onderwijs tot energie. Maar als het gaat om grote transities – en daar zijn er nogal wat van – blijft het langetermijndenken een beetje achter”, stelt Piest. Dat laatste gebeurt om de meest uiteenlopende redenen; soms is het onbekendheid met de materie, vaak hikt het mkb tegen de kosten aan.

Leiderschap

Piest ziet ook dat in de logistiek de digitalisering niet echt lekker doorzet. “In distributiecentra zie je vaak lean corners met allerlei kpi’s die benoemd worden. Maar is er ook een future corner of een strategische HR-corner?”, vraagt Piest een tikje retorisch. “Moeten we niet wat meer tijd besteden aan het verbouwen dan aan het runnen van de tent? Het kan geen kwaad om bij functieanalyses eens wat verder te kijken: welke taken, ook de complexe, kunnen door mensen worden gedaan en welke door robots of automatisering?”

“Ik zou HR-managers willen oproepen tot wat meer leiderschap en communicatie met betrekking tot transities. Neem je mensen mee in de besluitvorming. Kijk niet alleen naar hoeveel en welke nieuwe mensen je nodig hebt, maar ook naar de hoeveel technologie. Bijkomend voordeel: digitalisering gaat hand in hand met efficiency en duurzaamheid. Als je transportmiddelen en het logistieke netwerk beter worden benut, gaan vaak ook je kostprijs en voetafdruk omlaag”, stelt Piest.

Evolutie

Hij wijst tot slot op de diverse lerende community’s die voor het mkb worden georganiseerd. “Daar kun je je als mkb’er eenvoudig bij aansluiten. Stuur je logistiek manager en IT’er zo’n community in en laat de HR-manager meekijken: wat kan AI voor ons bedrijf betekenen? Dat kan ook in kleine stapjes. Begin maar eens met de routinetaken en energielekken. Het is meer een kwestie van evolutie dan revolutie”, besluit Piest.   

Dit artikel verschijnt ook in evofenedex magazine 8/2023.

Evenement Mens&werk 2023

‘Mens&werk’, hét kennisevent voor logistieke, supplychain- en HR-professionals, is op dinsdag 7 november 2023 bij evofenedex in Zoetermeer. Er zijn presentaties, maar ook workshops te volgen over logistieke optimalisatie, strategische personeelsplanning en leidinggeven. Leden kunnen gratis deelnemen.