skipToContentskipToFooter

Voor medewerkers op de werkvloer gaat het bij het verbeteren van de veiligheid met name om bewustwording en de wil om veilig te kunnen werken. Dat stelt Roy Spitzen, Environment, Health, Safety, Energy & Security Specialist bij Abbott Logistics Breda. “Het gaat hierin met name om de kleine dingen. De beste initiatieven komen vaak van de medewerkers zelf”, aldus Roy.


Mens, proces en techniek

Veiligheid in het magazijn is een samenhang tussen mens, proces en techniek en veilige en efficiënte logistiek begint en eindigt in het magazijn. Abbott Logistics Breda won de prijs ‘Veiligste Magazijn van 2017’, en is tevens partner van de Code Gezond en Veilig Magazijn. Roy: “De mens staat voor ons altijd centraal. Training, veiligheidsbewustzijn en hun eigen inzichten zijn hier de basis voor. Met name het laatste is van groot belang: niemand wil onveilig werken en praktische oplossingen komen vaak van de vloer zelf.”

Effectieve maatregelen

Een toereikende Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is een eerste wettelijk vereiste en een goede basis. Uit het rapport dat de Inspectie SZW onlangs publiceerde blijkt dat slechts de helft van de RI&E-plichtige bedrijven over een volledig inventarisatie beschikt. Roy geeft aan dat het toepassen en verbeteren van de RI&E een dagelijkse bezigheid binnen Abbott is. “Het gaat met name om het proces van de RI&E. Op basis van deze activiteiten inventariseren en beoordelen we de risico’s, om zo uiteindelijk effectieve maatregelen te nemen. Dit proces vindt bij ons dagelijks plaats, want bijna elke dag veranderen hier activiteiten, dus ook de risico’s.”

Aanpassen op veranderingen

Op een plek als een magazijn, waar razendsnel veranderingen plaatsvinden, is het controleren en scherp stellen van de veiligheid dan ook zeer belangrijk. Abbott voert wekelijks controles uit om de veiligheid te waarborgen en nieuwe initiatieven te toetsen. “De controles worden uitgevoerd door een managementlid, een coördinator en een operator. Deze samenstelling is voor ons zeer waardevol. Buiten dat ze elkaar triggeren om scherpe observaties te doen, verkleint het ook de afstand tussen het management en collega’s op de werkvloer. De veiligheidsrondes lopen we vanuit een intrinsieke motivatie. We willen niet alleen voor een audit alles op orde hebben, maar daadwerkelijk een veilige en ordelijke werkomgeving creëren voor onze medewerkers.”

Maak medewerkers experts van de werkvloer

Logistiek medewerkers zijn je experts van de werkvloer, daar zijn ze tenslotte dagelijks te vinden. Door de werknemers op de werkvloer te voorzien van de juiste kennis en vaardigheden kun je ze gebruiken om van je magazijn een gezonde, veilige en efficiënte omgeving te maken. In onze opleiding Logistiek medewerker leren zij het maximale hun rol als magazijnmedewerker te halen. Hierbij leren ze de plek van het magazijn in het logistieke proces kennen. Ook leren ze verbeteringen signaleren om deze vervolgens aan te geven bij hun teamleider.