skipToContentskipToFooter

Ondernemers krijgen maand extra tijd voor hun aanvraag

13-12-2022 De deadline van de compensatieregeling ‘Tegemoetkoming nog te maken kosten’ vanuit de Brexit Adjustment Reserve (BAR) is verschoven van 13 december 2022 naar
13 januari 2023 17.00 uur. Zo krijgen ondernemers een maand extra de tijd voor hun aanvraag. Ondernemers die al kosten gemaakt hebben door de brexit, kunnen de BAR ‘Tegemoetkoming gemaakte kosten’ aanvragen. De deadline hiervoor blijft ongewijzigd en is 31 maart 2023 17.00 uur.

De 2 compensatieregelingen vanuit de Brexit Adjustment Reserve (BAR) zijn op 1 november opengegaan. evofenedex heeft lang voor deze compensatieregelingen geijverd en erop aangedrongen deze snel open te zetten voor al haar leden die gedupeerd zijn door de brexit. De regelingen zijn bedoeld voor internationale ondernemers die te maken hebben met aanpassingskosten door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU).

Transportsector

Op dit moment zijn al meer dan 160 aanvragen gestart. Voor de Tegemoetkoming gemaakte kosten is meer dan 750.000 euro aangevraagd en voor de Tegemoetkoming nog te maken kosten ruim 4400 euro. De ingediende aanvragen komen vooral uit de agrarische sector, transportsector en de export in het algemeen (bijvoorbeeld voedselexporteurs met meerdere aanvragen). 23 ondernemers gaven bij hun aanvraag aan deel te willen nemen aan het EU-Handelsprogramma.

Twee regelingen

Doet jouw bedrijf zaken met het VK? En heb je door de brexit extra kosten moeten maken voor bijvoorbeeld scholing, software, voorlichtingscampagnes of extra transportmaterieel? De 2 bedrijfslevenregelingen van de BAR geven een tegemoetkoming voor gemaakte én voor nog te maken kosten.

De BAR-regeling bestaat uit 2 delen:

1.       BAR Tegemoetkoming gemaakte kosten. Deze regeling staat open voor aanvragen van dinsdag 1 november 2022 9.00 uur tot en met vrijdag 31 maart 2023 17.00 uur;

2.       BAR Tegemoetkoming voor nog te maken kosten. Let op de beperktere openstelling van dinsdag 1 november 2022 9.00 uur tot en met vrijdag 13 januari 2023 17.00 uur.

Wie komt in aanmerking?

De nieuwe BAR-regelingen richten zich op ondernemers die door de brexit extra kosten hebben gemaakt of nog gaan maken. Het gaat hierbij niet om omzetverlies, maar om kosten zoals:

•             Opleidingen, waaronder die voor declaranten en Douane;

•             Voorlichtingscampagnes;

•             ICT-aanpassingen;

•             Extern advies;

•             Tijdelijke inhuur van extra transportmaterieel.

Ondernemers kunnen aantonen dat die kosten nodig waren als gevolg van de brexit. Met de online Regelhulp krijgen zij een indicatie of ze voor de regelingen in aanmerking komen en voor welke modules. Meer weten? Lees hier meer over het aanvragen en de voorwaarden van de BAR-regelingen.

EU-Handelsprogramma

De BAR kent ook het EU-Handelsprogramma voor bedrijven die minder afhankelijk willen worden van hun afzet in het VK door hun kansen te vergroten om succesvol zaken te doen in andere landen. evofenedex verzorgt binnen het EU-Handelsprogramma een belangrijk deel van het opleidings- en trainingsaanbod.