skipToContentskipToFooter

De focus ligt in 2024 op het delen van data

20-09-2023 In de conceptbegroting voor 2024 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is 1,45 miljoen euro vrijgemaakt voor het project Data Infrastructuur Logistiek (DIL) van het Nationaal Groeifonds. Dat is op Prinsjesdag bekendgemaakt. De focus ligt in 2024 op het delen van data over containers over de planning van zeeschepen tussen en binnen zeehavens en het achterland. 

Het DIL-project heeft als doel de digitalisering van de logistieke sector te versnellen en te faciliteren. De totale toegekende middelen (51,1 miljoen euro) voor het DIL-project worden tussen 2022 en 2026 ingezet voor de verdere ontwikkeling van een infrastructuur voor het uitwisselen van data tussen bedrijven en de overheid en het verhogen van de ‘digital readiness’ van het bedrijfsleven. Hiermee kunnen verstoringen en inefficiënties in de logistiek versneld en via betere (digitale) samenwerking aangepakt worden.


Vertrouwensketen

De bijna 1,5 miljoen euro die de overheid in 2024 uittrekt voor het DIL-project komt dus vooral ten goede aan het delen van data over containers en de digitalisering van processen in de havens. evofenedex is nauw betrokken bij de totstandkoming en implementatie van de zogenoemde Vertrouwensketen. Dit nieuwe digitale importcontainer-releaseproces in de Rotterdamse haven is van belang voor rederijen, cargadoors, verladers, expediteurs en vervoerders. Het zorgt ervoor dat alle partijen in de keten efficiënter kunnen werken, congestie wordt tegengegaan en de samenwerking tussen de ketenpartijen wordt bevorderd. Daarnaast draagt de Vertrouwensketen bij aan de veiligheid van de havengebonden distributieprocessen in Nederland.

Standpunt van evofenedex

evofenedex is voorstander van het delen van data voor meer efficiëntie en ketensamenwerking. Maar evofenedex maakt zich daarnaast ook sterk voor de positie van verladers en vervoerders die containers vanuit de havens naar het achterland (laten) vervoeren. Vanaf oktober zal evofenedex daarom ook als gesprekspartner aanschuiven aan experttafels die gericht zijn op het containervervoer naar het achterland.