skipToContentskipToFooter

Duurzame wagenpark eigen vervoerders in kaart gebracht

16-01-2023 In Nederland zijn er verschillende soorten duurzame bedrijfsvoertuigen beschikbaar, zoals elektrische voertuigen, hybride voertuigen en voertuigen op aardgas of waterstof. Welke duurzame vervoersopties gaat het Nederlandse bedrijfsleven de komende jaren kiezen om aan alle verplichtingen te voldoen?

In 2018 was het aantal elektrische bedrijfsvoertuigen in Nederland ongeveer 2.500. Dit aantal is sindsdien gestaag gegroeid. In 2020 was het aantal elektrische bedrijfsvoertuigen in Nederland ongeveer 14.000. Het aantal waterstofbedrijfsvoertuigen in Nederland is nog veel kleiner. Met de monitor willen we jaarlijks peilen hoe het Nederlandse bedrijfwagenpark zich ontwikkelt.  

Voorkeur bedrijfsleven

Thomas Reitsma, manager kerngebied vervoer van evofenedex: “De komende jaren verwachten wij dat er in het Nederlands bedrijfswagenpark een forse verschuiving gaat plaatsvinden naar elektrische en waterstofvoertuigen. Maar hoe snel gaat dit? Wat weerhoudt bedrijven om deze noodzakelijke stap te zetten? Gaat de voorkeur uit naar waterstof of elektrisch of toch maar HVO? Met behulp van de monitor willen wij vinger aan de pols houden bij onze achterban en andere bedrijven.” De opzet van de monitor is om jaarlijks een peiling te houden over de stand van zaken rondom de verduurzaming van het Nederlands bedrijfswagenpark.
 

Onvrede uiten

Maar het gaat ook om de ervaring van de achterban zelf.  Mark van Geest, projectleider van de Wagenparkmonitor: ”Onze leden hebben het hart op de tong wanneer zij belemmerd worden in de uitvoering van hun werkzaamheden. Ons zijn verhalen bekend van onduidelijke gemeentelijke wetgeving voor maten en gewichten van elektrische voertuigen. Ook is er de uitdaging om voldoende laadcapaciteit op het bedrijventerrein te krijgen. Hoe worden de voertuigen eigenlijk ervaren door de chauffeurs? Op deze manier willen wij duidelijker opkomen voor de belangen van deze bedrijven bij overheden, gemeenten en ook fabrikanten.” 

De ambitie is om jaarlijks deze peiling te houden bij dezelfde groep deelnemers. Leden van evofenedex en andere bedrijven worden uitgenodigd om deel te nemen aan de monitor.

Vul de vragenlijst in

Help jij ons met jouw waardevolle input? Met het invullen van de vragenlijst help je ons ontwikkelingen van het duurzame wagenpark in Nederland in beeld te brengen. Heb je nog geen duurzame voertuigen? Geen probleem, we willen ook graag jouw kijk op specifieke ontwikkelingen. Het onderzoek neemt 5 minuten van je tijd in beslag en je maakt kans op een Samsung Smartwatch. In het voorjaar maken we de resultaten bekend. 

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse Vervoer Update

Wil je op de hoogte blijven van vervoersgerelateerde onderwerpen, zoals rijverboden, tachograaf, subsidies, milieuzones en zero-emissiezones? Schrijf je dan in voor onze maandelijkse vervoersupdate (exclusief voor leden).