skipToContentskipToFooter

Belangstellenden kunnen live of online het debat volgen

26-10-2023 evofenedex organiseert op 3 november met het oog op de naderende Tweede Kamerverkiezingen 'Het grote Handels- en Logistiekdebat 2023', waarbij diverse kandidaat-Kamerleden van verschillende politieke partijen, zoals VVD, D66, GroenLinks-PvdA, CDA en BBB, hun visie op de wereld van handel en logistiek delen.

Internationale handel

Het eerste onderwerp gaat over internationale handel. De deelnemers gaan in debat over de vraag hoe Nederland zijn positie in de wereldwijde handel kan versterken en hoe we daarbij omgaan met internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en brede welvaart. Zeer relevant, want de afgelopen jaren hebben we gezien wat voor gevolgen een pandemie en een oorlog in Oekraïne hebben voor de wereldwijde handel. De geopolitieke verhoudingen blijven gespannen, bijvoorbeeld de relatie tussen China en Amerika. 

Duurzaamheid en digitalisering

Duurzaamheid en digitalisering is het tweede onderwerp waarover de deelnemers in gesprek gaan en vertellen hoe zij kijken naar deze belangrijke thema’s. Welke rol hebben de handel en logistiek in het behalen van de klimaatdoelen? Kan digitalisering hierbij helpen, en moeten bedrijven ondersteund worden om digitale stappen te zetten? Voor de concurrentiepositie van ons land is digitalisering immers belangrijk. Net als samenwerken om bijvoorbeeld vervoer te bundelen, zodat er minder lege vrachtauto’s rondrijden. Daarbij kan data worden ingezet om efficiënter vervoer te organiseren.

Logistieke infrastructuur

Tot slot gaat het debat over de logistieke infrastructuur. Wat zijn de plannen om onze logistieke infrastructuur te moderniseren? Is er nog de politieke wil om onze infrastructuur bij de top van de wereld te laten horen? Welke rol speelt onze infrastructuur in de uitdagingen van onze tijd? Belangrijke vragen als het gaat over bereikbaarheid en Nederland als logistiek knooppunt. Naast het organiseren van het verkiezingsdebat heeft evofenedex de afgelopen tijd alle politieke partijen benaderd met tien speerpunten die, wat onze verenging betreft, belangrijk zijn voor de toekomst. Ons tienpuntenprogramma is te vinden op www.evofenedex.nl/verkiezingen

Meld je aan voor het debat

Neem deel als live publiek of kijk online