skipToContentskipToFooter

"Samen hebben we in 2022 weer veel voor elkaar gekregen"

14-04-2023 evofenedex was het afgelopen jaar weer volop actief om te zorgen voor goed(e) en efficiënt(e) wetgeving en beleid voor handels- en productiebedrijven. Alle lobbywerkzaamheden en de resultaten daarvan zijn samengevat in de whitepaper ‘Lobby loont’.

evofenedex vertegenwoordigde vorig jaar de belangen van handels- en productiebedrijven op het gebied van logistiek en internationale handel aan diverse tafels. We gingen het gesprek aan met belanghebbenden, ambtenaren en Kamerleden en werkten samen aan beter beleid.

“Samen hebben we in 2022 weer veel voor elkaar gekregen rond de thema’s die leden van evofenedex raken. In de politiek is er meer aandacht voor de positie van het mkb, Maastricht Aachen Airport blijft open en ook zijn er extra middelen gekomen om handels- en productiebedrijven te ondersteunen bij het verduurzamen van de logistiek”, vertelt Eveline Jonker, manager van het team Collectieve Belangenbehartiging bij ondernemersvereniging evofenedex.

Uitdagingen

Waar het jaar begon met onder meer onze inzet rond de coronamaatregelen, richtten we ons daarna via de oorlog in Oekraïne op de wereldwijde supplychains. Dankzij onder meer onze activiteiten in Brussel zijn betere afspraken tussen en met reders inmiddels een feit. En natuurlijk waren we ook actief in de diverse regio’s in Nederland. Hier krijgt de invoering van diverse zero-emissie-zones veel aandacht, evenals het creëren van goede randvoorwaarden die daarbij nodig zijn. Zo is het belangrijk dat er voldoende laadinfrastructuur is, aldus Jonker.

Whitepaper ‘Lobby loont’

De lobbyacties van evofenedex en de resultaten daarvan zijn opgenomen in de whitepaper ‘Lobby loont’. Deze is te bekijken via een telefoon, laptop of desktop. Jonker: “We hopen dat leden zo een goed beeld krijgen van onze lobbyresultaten.”