skipToContentskipToFooter

Laat kosten door tekortkomingen infrastructuur niet verder oplopen

18-01-2024 De Tweede Kamer debatteert maandag 22 januari aanstaande met de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). In aanloop naar dit debat heeft evofenedex bij de Tweede Kamerleden erop aangedrongen te zorgen dat de basis van onze infrastructuur op orde is, dat we slimmer gebruik kunnen maken van onze infrastructuur door meer inzet op spoor en binnenvaart, en dat de grootste knelpunten worden aangepakt.

Dat is noodzakelijk om de kosten als gevolg van tekortkomingen aan onze infrastructuur niet verder te laten oplopen. Het afgelopen jaar becijferde Panteia dat deze schade maar liefst 1,7 miljard euro is. Door de stikstofproblematiek, krappe budgetten en personeelstekorten kunnen niet alle benodigde projecten op korte termijn worden opgepakt. Het is daarom van groot belang om de komende tijd extra energie te stoppen en budget vrij te maken voor het toekomstbestendig maken van onze bestaande infrastructuur, door het wegwerken van onderhoudsachterstanden en het vervangen van infra die aan het einde van de levensduur is.

Maak modal flex mogelijk

Het zou goed zijn als de Tweede Kamer opnieuw budget vrijmaakt om handels- en productiebedrijven te ondersteunen om hun logistiek slimmer en duurzamer in te richten en daarbij ook te kijken naar de mogelijkheden van spoor en binnenvaart. In de begroting is nu geen budget meer beschikbaar voor de modal shift, oftewel het verplaatsen van transport over de weg naar binnenvaart en spoor. Bij evofenedex spreken we liever over modal flex: een onderneming kijkt altijd naar de meest optimale inzet van modaliteit(en) en laat daarbij duurzaamheid en efficiƫntie sterk meewegen. Handels- en productiebedrijven zijn steeds meer op zoek naar duurzaam en efficiƫnt ingerichte logistieke ketens. Hierbij bepalen beschikbaarheid, duurzaamheid, efficiency en betrouwbaarheid de keuze. Het gaat om de optimale mix van modaliteiten op het juiste moment.

Pak grootste knelpunten aan

Hoewel er vanuit evofenedex begrip voor is dat door tekort aan stikstofruimte sommige projecten niet op korte termijn kunnen worden uitgevoerd, is het toch van groot belang dat de Tweede Kamer zorgt dat hier zo snel mogelijk een oplossing voor komt. De congestie op sommige delen van onze infrastructuur is dusdanig dat we dit niet jaren op zijn beloop kunnen laten. Voor het wegvervoer waren vooral de A15, A1 en A2 knelpunten. Knooppunt Hoevelaken is al geruime tijd een knelpunt dat opgelost moet worden. Voor binnenvaart zorgden de sluizen bij Terneuzen, Volkeraksluizen en Krammersluizen voor de grootste schade in 2022 en het afgelopen jaar hebben de Wilhelminasluis en sluis Grave ook al voor de nodige schade gezorgd. Bij het spoorgoederenvervoer waren de baanvakken Essen (Be) naar Kaldenkirchen, Maasvlakte naar Kaldenkirchen en Waalhaven-Zuid naar Kaldenkirchen de belangrijkste veroorzakers van vertragingen en extra kosten.