skipToContentskipToFooter

Nieuwe wetgeving e-commerce en btw vanaf morgen van kracht

30-06-2021 Op 1 juli wordt nieuwe wetgeving van kracht voor e-commerce. Het belangrijkste resultaat hiervan is dat vanaf morgen op alle e-commerceverkopen btw geheven wordt. Wat betekent dit nu voor jouw bedrijf? De nieuwe btw-wetgeving is nodig vanwege de exponentiële groei van e-commerce (waardoor effectief toezicht nog nauwelijks mogelijk is), misbruik van het huidige btw-systeem (waardoor geen btw wordt geheven op veel van dit soort transacties) en de noodzaak tot vereenvoudiging van de btw-compliance (niet langer een registratieplicht in andere lidstaten). Met name de vereenvoudiging in de btw-compliance kan voor bedrijven van groot belang zijn.

E-commerceverkopen is de verzamelnaam voor de verkoop van goederen aan afnemers in de Europese Unie (EU). Belangrijk hierbij is dat die afnemers geen ondernemer zijn. De andere term die hiervoor wordt gebruikt, is afstandsverkopen. In de nieuwe btw-wetgeving wordt weliswaar nog verschil gemaakt tussen e-commerceverkopen van EU-goederen en goederen die van buiten de EU komen, maar op beide verkopen is straks altijd btw verschuldigd.

Welke btw en per wanneer?

Voor alle e-commerceverkopen geldt dat de btw verschuldigd is van de lidstaat waar de goederen naartoe gaan. Op een verkoop aan een particulier in Spanje, is vanaf 1 juli 2021 dus Spaanse btw verschuldigd. Die systematiek geldt dan voor alle goederen die van buiten de EU komen.

EU-goederen

Het is ook belangrijk te weten dat de oude drempelbedragen voor afstandsverkopen van EU-goederen vervallen. Die oude drempelbedragen liggen tussen de 35.000 en 100.000 euro per jaar. Zolang bijvoorbeeld een Nederlandse leverancier onder deze bedragen bleef, kon hij gewoon Nederlandse btw berekenen aan die particulier in Spanje. Zodra het drempelbedrag werd overschreden, was de Nederlandse ondernemer verplicht Spaanse btw in rekening te brengen. Dit gaf ook de verplichting dat de Nederlandse ondernemer zich in Spanje moest registreren voor de btw.

In plaats van de oude drempelbedragen wordt vanaf 1 juli 2021 gewerkt met één EU-breed drempelbedrag. Namelijk 10.000 euro voor alle EU-verkopen, dus alle EU-verkopen bij elkaar opgeteld en niet langer per EU-lidstaat afzonderlijk. Het resultaat is dat jij als ondernemer dit drempelbedrag snel zult overschrijden en daardoor buitenlandse btw in rekening moet brengen voor al jouw EU-afstandsverkopen. Dit betekent ook dat je goed op de hoogte moet zijn van de btw-tarieven in de andere lidstaten en deze tarieven moet verwerken in jouw eigen ERP-systeem.

Non EU-goederen

Voor non EU-goederen geldt dat er in het geheel geen drempelbedragen van toepassing zijn.

Buitenlandse btw-registraties?

EU-goederen
Onder de oude btw-wetgeving was je verplicht een btw-registratie in het buitenland aan te vragen zodra het drempelbedrag werd overschreden. Onder de nieuwe wetgeving heb je nog steeds de keuze deze buitenlandse registratie aan te vragen en lokale btw-aangiften in te dienen. De nieuwe wetgeving biedt echter ook de mogelijkheid gebruik te maken van een vereenvoudiging voor de btw-compliance: One Stop Shop (OSS).

Op basis van deze vereenvoudiging heeft de ondernemer de mogelijkheid deze buitenlandse btw via de Nederlandse btw-aangifte te verantwoorden (en te betalen). Hierdoor is de buitenlandse btw-registratie niet langer noodzakelijk. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken moet de ondernemer zich aanmelden in een bepaald register. De aangifte voor de buitenlandse btw is dan overigens een separate aangifte van de standaard btw-aangifte.

Non EU-goederen
Voor afstandsverkopen met goederen die van buiten EU komen, gelden onder de nieuwe wetgeving andere compliancemogelijkheden. In de basis hebben deze mogelijkheden het resultaat dat er:
1. Btw wordt geheven over de levering, maar niet over de invoer van de goederen;
2. Geen btw wordt geheven over de levering, maar wel over de invoer van de goederen.

Als de btw wordt geheven over de levering (nummer 1), dient de ondernemer zich aan te melden voor een ander compliancesysteem, namelijk Import One Stop Shop (IOSS). Via dit systeem kan de btw voor alle lidstaten worden verantwoord. Als deze ondernemer buiten de EU is gevestigd, kan hij de lidstaat kiezen om zich aan te melden voor het IOSS-systeem. Daar komt als extra eis bij kijken dat een ondernemer van buiten de EU ook een vertegenwoordiger moet aanstellen.

Als de btw wordt geheven over de invoer (nummer 2), is niet langer de leverancier de btw verschuldigd maar de koper van het product. In deze variant is de btw in eerste instantie verschuldigd door de partij die goederen vervoert en die btw wordt vervolgens verhaald op de koper (ook wel bekend als de post- en koeriersregeling).

Voor al deze drie nieuwe compliancesystemen (OSS, IOSS, post- en koeriersdiensten) geldt dat deze weliswaar vereenvoudigingen bieden, maar ook de nodige haken en ogen kennen. Het is verstandig hier goed naar te kijken voordat besloten wordt het desbetreffende systeem wel of niet toe te passen.

Websites

De positie van websites en het verkopen van goederen via deze sites aan particulieren verandert ook onder de nieuwe wetgeving. Een leverancier die via een website goederen verkoopt aan een particulier, is onder de oude wetgeving de btw verschuldigd als leverancier en niet de website. Onder de nieuwe wetgeving geldt dat de websites (niet voor alle transactiesoorten) deze goederen leveren en daarover de btw verschuldigd zijn. Dit moet per transactiesoort bekeken worden. Zowel websites (groot en klein) als leveranciers moeten deze nieuwe regeling goed beoordelen om vast te stellen of de website dan wel de leverancier de btw verschuldigd is.

Conclusie

De nieuwe btw-wetgeving heeft tot gevolg dat er altijd btw is verschuldigd op e-commerceverkopen, veel eerder buitenlandse btw is verschuldigd en biedt mogelijkheden om buitenlandse btw-registraties te voorkomen dan wel in te trekken. Als je gebruik wilt maken van de nieuwe vereenvoudigingen voor de btw-compliance, dien je je daarvoor tijdig aan te melden via het portaal van de belastingdienst.

Auteur: Charles van den Berg, trainer bij evofenedex en eigenaar van VAT Partners BV.