skipToContentskipToFooter

Behoud van voldoende pechhavens aandachtspunt

20-10-2022 Rijkswaterstaat Oost-Nederland wil een aantal parkeer- en pechhavens langs de N35 opheffen. De reden hiervoor is dat deze locaties een zeker risico kennen voor degenen die de havens willen bereiken en daar stilstaan, maar ook voor het langsrijdende verkeer. Samen met TLN zetten wij ons ervoor in dat er voldoende parkeer- en pechhavens blijven.

Wij vinden dat er voor logistieke bedrijven en vervoerders voldoende parkeer- en pechhavens moeten blijven. Zo kunnen chauffeurs hun lading controleren, een korte (sanitaire) pauze houden of een noodstop maken. Dat hebben wij ook bij meerdere leden gecheckt. Hun wens is duidelijk: waar een pechhaven verdwijnt, moet op redelijke afstand een nieuwe komen. Op advies van evofenedex en TLN heeft Rijkswaterstaat Oost-Nederland (RWS ON) nu het oorspronkelijke idee voor de parkeer- en pechhavens heroverwogen. Op basis hiervan zijn 2 beslissingen genomen:

1.      Op het wegvak waar vanuit het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) grootschalige maatregelen gepland zijn, haalt RWS ON alleen overbodige parkeerhavens weg. Alle parkeerhavens krijgen de functie pechhaven. Het gaat hier om het traject Wijthmen - Nijverdal en de omleiding Mariënheem;

2.      Ook op trajecten van 2 kilometer of langer zonder zijwegen zorgt RWS dat er pechhavens aanwezig blijven. Het gaat hier om de traverse Raalte en het traject Mariënheem - Nijverdal.

Handhaving

Na het uitvoeren van bovenstaande maatregelen in 2025 zijn er alleen nog pechhavens langs de N35. Met de politie en weginspecteurs is afgestemd dat zij tot aan de uitvoering van het MIRT-project N35 Wijthmen - Nijverdal niet handhavend optreden als chauffeurs op een pechhaven een noodstop maken, hun lading moeten controleren of een sanitaire tussenstop nodig hebben. Uiteraard is het niet de bedoeling dat voertuigen (uren)lang stilstaan op een pechhaven. Op foutief parkeren wordt wel gehandhaafd.

MIRT-verkenning

Ook is afgesproken dat het huidige tekort aan parkeerplaatsen langs de N35 in de MIRT-verkenning als ‘meekoppelkans’ wordt onderzocht. Zowel RWS ON als evofenedex en TLN zijn bij deze gesprekken aangehaakt om hierop invloed uit te kunnen oefenen. Het is op dit moment nog onduidelijk wanneer dit MIRT-project gerealiseerd gaat worden, maar dit zal sowieso na 2030 zijn. RWS ON wil op deze manier tegemoetkomen aan de wensen van de logistieke bedrijven.