skipToContentskipToFooter

Alleen duurzame binnenvaart past bij multimodaal goederenvervoer

20-09-2023 Een toekomstbestendige en daarmee duurzame binnenvaart is essentieel voor het (multimodale) goederenvervoer van nu en straks. Dit vraagt om inzet op noodzakelijke transities die al eerder in de toekomstvisie voor binnenvaart zijn benoemd, zoals energietransitie, digitalisering, klimaatverandering en inpassing in de keten. Dat staat in de stukken van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat die op Prinsjesdag zijn vrijgegeven.

Dat er aandacht is voor verduurzaming, inclusief 6,2 miljoen euro vanaf 2024 voor het verder invoeren van het emissielabel, is goed nieuws. Inpasbaarheid van dit label in rapportageverplichtingen is wel een voorwaarde om het label breed ingezet en toegepast te krijgen.

Standpunt van evofenedex

evofenedex ziet een duurzame binnenvaart die gebruik kan maken van kwalitatief sterke vaarwegen, als een noodzakelijkheid om de goederenvervoerstromen zowel nu als straks te faciliteren. Net als bij de toekomstvisie voor binnenvaart staat evofenedex nu ook klaar om samen met overheid vorm te geven aan de verdere uitwerking en invulling.