skipToContentskipToFooter

In 2024 veel subsidies

20-09-2023 Het demissionaire kabinet maakt serieus werk van de verduurzaming van havens en scheepvaart, zo blijkt uit de plannen die gepresenteerd zijn op Prinsjesdag. In 2024 wordt er een nieuwe subsidie van 40 miljoen euro beschikbaar gesteld voor walstroom vanuit het Klimaatfonds. Dit komt bovenop de verlenging van de tijdelijke subsidieregeling 'Walstroom zeeschepen 2022-2023' voor 2024 met 7,6 miljoen euro in de pot. Daarnaast wordt er vanuit het Groeifonds 100 miljoen euro onvoorwaardelijk uitgetrokken voor de toepassing van hernieuwbare brandstoffen en duurzame aandrijflijnen.

Hiermee draagt het kabinet bij aan de internationaal vastgelegde doelstellingen vanuit Fit for 55 en de mondiale afspraken gemaakt in de International Maritime Organisation (IMO). Ook heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opdracht gegeven om te bekijken welke stimulerende maatregelen er nodig kunnen zijn (en in welke omvang), voordat de markt de verdere uitrol zelfstandig over kan nemen. Op deze manier wil het kabinet in dit vroege stadium van technologieontwikkeling voor de verduurzaming een ondersteunende rol bieden. Ook wil het kabinet een 'Roadmap Brandstoftransitie' bieden voor het onderzoeken van de toekomstige brandstofmix en benodigdheden voor het Nederlandse energiesysteem.

Duidelijk toekomstbeeld belangrijk

Het aanpakken van de emissies van de scheepvaart is een belangrijk onderwerp dat nu door het kabinet met financiële middelen wordt gesteund. Daarbij is ook de roadmap vanuit de RVO voor brandstoftransitie van grote waarde om een duidelijk toekomstbeeld te bieden voor de industrie. Deze krijgt zo meer zekerheid over de vervolgstappen in de verduurzaming van de scheepvaart.