skipToContentskipToFooter

Aandacht voor spoor- en luchtvracht tijdens Kamerdebat

05-11-2021  Partijen in de Tweede Kamer staan positief tegenover het verbeteren van de infrastructuur, zo bleek vorige week tijdens het debat over de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met het oog op de formatie van het nieuwe kabinet is dat een positief signaal. Vanuit evofenedex wordt er al langere tijd aandacht gevraagd voor de gebrekkige infrastructuur, want Nederlandse handels- en productiebedrijven ondervinden steeds vaker hinder. Wel verschillen de partijen in de ideeën waar het geld vandaan moet komen om het onderhoudsniveau op orde te krijgen.

Spoor

Er was in de Kamer veel aandacht voor spoorvervoer. Zo dienden VVD-Kamerleden Peter de Groot en Fahid Minhas samen een motie in om snel een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de aanleg van een noordtak van de Betuweroute. Deze motie wordt ook ondersteund door D66 en het CDA. De noordtak van de Betuweroute is noodzakelijk om de groei van spoorgoederenvervoer in de toekomst te faciliteren. Vanuit de PvdA is ook aandacht voor spoor. Zo wil Kamerlid Haptuma de Hoop vaart maken met de aanleg van de Lelylijn en diende daar een motie voor in. Aangezien spoorgoederenvervoer een duurzame en veilige manier is van transport, overwegen steeds meer handels- en productiebedrijven om producten of grondstoffen per spoor te vervoeren. 

Luchtvaart

Het verduurzamen van de luchtvaart was ook onderwerp van debat. Zo stelde Mahir Alkaya van de SP voor om het duurzaam taxiën van vliegtuigen op Schiphol versneld in te voeren en ziet PvdD-Kamerlid Lammert van Raan graag dat er internationale grenzen worden gesteld aan de groei van luchtvaart om zo de CO2 uitstoot te verminderen. Voor handels- en productiebedrijven is luchtvracht van groot belang om hoogwaardige producten wereldwijd te kunnen vervoeren. Hoewel vrachtvluchten slechts 3% van het totaal aantal vluchten behelst, is het verantwoordelijk voor 20% van de economische bijdrage van Schiphol. Daarom pleit evofenedex al jaren voor het apart toekennen van slots aan deze vrachtvluchten om zo te kunnen sturen op het faciliteren van luchtvaart met een grote economische en maatschappelijke bijdrage.

Begin december gaat de Tweede Kamer stemmen over de ingediende moties en de begroting.