skipToContentskipToFooter

Ledenvraag | ADR-voorschriften bij lege verpakkingen

24-01-2013 Een EVO-lid moet verpakkingen met restanten gevaarlijke stoffen vervoeren. Hij vraagt Ledenservice of de ADR-voorschriften hierop van toepassing zijn.

Vrijstellingsregeling

Verpakkingen waarin gevaarlijke stoffen hebben gezeten en die niet zijn gereinigd, kunnen onbeperkt worden vervoerd volgens een vrijstellingsregeling. Deze is opgenomen in het ADR in sectie 1.1.3.6. en wordt ook wel de duizendpuntenregeling genoemd. De vrijstelling houdt in dat de volgende voorschriften niet van toepassing zijn:

  • ADR-vakbekwaamheidcertificaat voor de chauffeur
  • Oranje borden voor en achter op het voertuig
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Voertuiguitrusting (met uitzondering van een cabinebrandblusser met een inhoud van twee kilogram)
  • Gevarenkaart

De verpakkingen moeten wel op dezelfde wijze zijn gesloten en van alle etiketten en opschriften zijn voorzien als in gevulde toestand. Op het vervoersdocument hoeft geen volledige stofomschrijving te staan, maar wel de tekst ‘Lege verpakking’, aangevuld met etiketnummer(s). Verder moeten de naam en het adres van afzender en ontvanger(s) en het aantal en de soort verpakkingen worden vermeld.

Als verpakkingen zijn gereinigd, ontgast of zodanig gespoeld dat geen gevaar meer aanwezig is, valt het vervoer helemaal niet meer onder de ADR-bepalingen.