skipToContentskipToFooter

Ledenvraag | Hoe werkt het EUR.1-certificaat met Zwitserland?

31-01-2019 Een lidbedrijf van ons wil binnenkort gaan exporteren naar Zwitserland. Ze vroegen aan onze ledenservice of ze een EUR.1-certificaat nodig hebben en hoe dit certificaat werkt.

Een EUR.1 wordt gebruikt in het handelsverkeer tussen de Europese Unie (EU) enerzijds en een groot aantal landen of gebieden anderzijds waarmee een vrijhandelsovereenkomst is gesloten. Dit zijn over het algemeen bilaterale (tweezijdige) overeenkomsten, wat wil zeggen dat de verdragspartners elkaar over en weer tariefpreferenties toekennen.

Handelsovereenkomst

De EU heeft een handelsovereenkomst met Zwitserland, waardoor goederen met oorsprong EU (of Zwitserland) door middel van een EUR.1 certificaat verlaging of vrijstelling van invoerrechten kunnen krijgen bij import. Het is aan te raden om vooraf uit te zoeken of er invoerrechten op jullie producten worden geheven in Zwitserland. Is dat niet het geval, dan heeft een EUR.1 ook geen nut. Een EUR.1-certificaat dien je aan te vragen bij Kamer van Koophandel (KVK). Voor zendingen tot zesduizend euro kun je volstaan met een verklaring op de factuur. Daarboven moet een EUR.1 worden aangevraagd. Indien je de vergunning Toegelaten Exporteur hebt, kun je een factuurverklaring gebruiken met de vermelding van het vergunningsnummer.

Oorsprongscriteria

Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de verlaging of vrijstelling van invoerrechten is dat je producten aan de oorsprongscriteria (EU) voldoen. Na goedkeuring zal de KVK een EUR.1 afgeven, die je dan moet aanbieden bij de douane samen met de aangifte ten uitvoer (EXA).

Het opstellen van een certificaat van oorsprong gaat vaak gepaard met een hoop ingewikkelde regelgeving. Laat je dus goed informeren en leer op een efficiënte manier met de materie om te gaan. De training Certificaten van Oorsprong, EUR.1 en factuurverklaringen kan daarbij helpen. Heb je specifieke vragen? Neem dan contact op met onze ledenservice via 079 - 34 67 346 of mail naar onze ledenadviseurs Internationaal Ondernemen.