skipToContentskipToFooter

Ledenvraag | Mag ik met gevaarlijke stoffen door de bebouwde kom rijden?

10-03-2014 Een EVO-lid vraagt zich af of hij met gevaarlijke stoffen door de bebouwde kom mag rijden. Hij belt Priscilla de Vreugd van EVO-Ledenservice voor advies.

Antwoord

Chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren, moeten de bebouwde kom altijd vermijden, tenzij het vervoer binnen de bebouwde kom noodzakelijk is in verband met laden of lossen.

Routeringsverordening

RouteringsbordVeel gemeenten hebben daarnaast een zogenoemde routeringsverordening. Dat wil zeggen dat zij wegen hebben aangewezen waarover bepaalde gevaarlijke stoffen verplicht moeten worden vervoerd. Chauffeurs mogen dan geen andere route kiezen, tenzij hiervoor schriftelijke ontheffing van de gemeente is gekregen. Ook provincies kunnen provinciale wegen aanwijzen die verplicht moeten worden gevolgd.

Routeplichtige stoffen

De routeplicht is alleen van toepassing op bepaalde gevaarlijke stoffen, de zogenoemde routeplichtige stoffen. Ook de wijze van vervoer, bijvoorbeeld tankvervoer, los gestort vervoer of het vervoer in verpakkingen, is van belang voor de vraag of er een routeplicht geldt. Zo is lpg een routeplichtige stof als het wordt vervoerd in een tankwagen, maar niet als het wordt vervoerd in cilinders.

Overzicht

Een overzicht met routeplichtige stoffen en gemeenten die een routeringsverordening hebben, staat in de EVO-Kennisbank wegvervoer ADR.

Onderzoek naar knelpunten

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoekt dit voorjaar de routering van gevaarlijke stoffen over de weg en dan met name of de bestaande wet- en regelgeving nog voldoet en goed werkt in de praktijk. EVO geeft de beleidsmakers input voor dit onderzoek.

Meer informatie over het onderzoek en mogelijkheid om input te geven