skipToContentskipToFooter

Economisch belangrijk vliegveld bij Maastricht blijft open

07-06-2022 De statenleden van de Provincie Limburg hebben besloten de luchthaven Maastricht Aachen Airport open te houden. Ze stellen wel duidelijke voorwaarden aan dit besluit om hinder terug te dringen en een grotere slag te maken bij het verduurzamen van de luchthaven. evofenedex kan zich goed vinden in het besluit van de statenleden. De luchthaven is van economisch belang voor de regio en het vestigingsklimaat in Nederland, tegelijkertijd zorgt de luchthaven voor veel hinder en heeft deze impact op het milieu. De provincie Limburg zal nu in ieder geval de middelen beschikbaar stellen om de baan te renoveren.

Hinder, milieu en economie in balans

Voor het einde van 2022 moet Maastricht Aachen Airport met een businesscase komen die voldoet aan de wensen van de statenleden. De hinder die de luchthaven veroorzaakt voor de omgeving zal moeten afnemen door het verminderen van het aantal ernstig gehinderden. Ook moet er een omgevingsfonds worden ingesteld voor compensatie van de directe omgeving. Tevens is aangeven dat de meest vervuilende en geluidproducerende toestellen moeten worden uitgefaseerd. De gestelde eisen zijn volgens evofenedex begrijpelijk, gezien de gevolgen van de luchthaven voor de omgeving.

Bijdrage luchtvracht

Over de invulling van de eisen van de statenleden denkt evofenedex aan een ruimere nachtsluiting, progressieve luchthavengelden voor vrachtvluchten en verdere elektrificering van de grondafhandeling. Voor Nederlandse ondernemers is een vrachtafhandeling op Maastricht Aachen Airport van belang gezien de kwalitatief goede afhandeling en samenwerking met douane en inspecties. Ook de ontwikkelingen op Schiphol en Luik maakt dat de afhankelijkheid van Nederlandse ondernemers van Maastricht Aachen Airport groter wordt. evofenedex denkt dat het goed mogelijk is hinder, milieu en economie in balans te brengen, zodat er een rendabele luchthaven ontstaat met oog voor de omgeving.