skipToContentskipToFooter

GSA-document kan opmaat zijn voor internationale richtlijn

11-10-2022 De Global Shippers’ Alliance (GSA), de wereldwijde koepel van verladersorganisaties, heeft tijdens haar jaarlijkse bijeenkomst in Bangkok een manifest gepubliceerd met de minimale servicevereisten die in de containerlijnvaart worden verwacht. Hiermee wil de organisatie een benchmark in de markt zetten om de dienstverlening van rederijen te verhogen. Het manifest kan een opmaat zijn voor een Bill of Cargo Rights, een internationale richtlijn waarmee voor alle vervoersmodaliteiten minimale servicevereisten aan het vervoer van goederen kunnen worden opgelegd.

Wereldwijde toeleveringsketens zijn al jarenlang verstoord, en disrupties in de containerlijnvaart hebben hier in belangrijke mate aan bijgedragen. Wetgeving, zoals de Europese Block Exemption Regulation, heeft de machtspositie van rederijen versterkt en gezorgd voor een afname van onderlinge concurrentie. Hierdoor is de dienstverlening van containerlijnvaartrederijen de afgelopen jaren verslechterd en onder de maat geworden.

Uitgangspunten manifest

Door het publiceren van het manifest wil de GSA de discussie starten over hoe de dienstverlening kan verbeteren en ook welke rol verladers zelf hebben om bepaalde processen te herstellen. Daarvoor worden de volgende verbeteringen voorgesteld:

·        Contracten tussen verlader en rederij moeten evenwichtiger zijn en worden nageleefd door beide partijen.

·        Betrouwbaarheid van vaarschema’s is van essentieel belang voor verladers; daartoe moeten de forecasts voor het aanbod van capaciteit (aan de kant van de rederij) en het aanbod van vracht (aan de kant van de verlader) op transparante wijze worden gedeeld.

·        Elke afwijking in vaarschema’s moet direct en volledig worden gecommuniceerd met de verlader.

·        Gevolgen van het handelen van verladers met no shows en van containerlijnvaartrederijen met roll-overs moeten - buiten kleine afwijkingen - beoordeeld worden en proportioneel worden gecompenseerd.

·        Het instellen van toeslagen door rederijen moet beperkt worden tot tijdelijke onvoorziene externe omstandigheden buiten de invloedssfeer van de containerlijnvaartrederij. Het stapelen van toeslagen die al zijn verwerkt in het tarief of ingebracht bij derde partijen moet worden verboden.

·        Containerlijnvaartrederijen moeten de bewijslast aandragen voor het doorberekenen van detention en demurrage; deze zouden niet moeten worden doorberekend als het vaarschema afwijkt van een acceptabele vertragingstijd.

·        De kwaliteit van aangeleverde containers door de containerlijnvaartrederij moet voldoen aan de standaarden en eisen van verladers.

·        Het aanleveren van betrouwbare gegevens over CO2-uitstoot en digitale documentatie volgens DCSA-standaarden door containerlijnvaartrederijen moet zo goed als mogelijk worden nageleefd.

Global Shippers’ Alliance

De GSA vertegenwoordigt de logistieke belangen van handels- en productiebedrijven wereldwijd en bestaat uit Asian Shippers’ Alliance (ASA), European Shippers’ Council (ESC) en American Association of Exporters and Importers (AAEI).